Rezerwat Zasolnica

Miejscowość:
Porąbka
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Zasolnica (555 m) jest wzniesieniem w paśmie Hrobaczej Łąki w Beskidzie Małym, położonym nad przełomowym odcinkiem doliny rzeki Soły. Na zalesionych zboczach góry utworzono w 1973 roku rezerwat przyrody „Zasolnica” w celu ochrony dobrze zachowanych lasów piętra pogórza oraz regla dolnego. Przez rejon masywu przebiegają dwa szlaki turystyczne, z których jeden – niebieski, z Żarnówki Małej do Kóz - przechodzi przez rezerwat.

Zasolnica, fot. fot.Krzysztof Hasse

Chroniona roślinność

Zasadniczą część rezerwatu porasta żyzna buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum, gdzie dominuje buk Fagus sylvatica, któremu towarzyszą jodły Abies alba, jawory Acer pseudoplatanus i wiązy górskie Ulmus glabra. Runo charakteryzuje się urozmaiconym składem gatunkowym z licznym udziałem typowych dla żyznych buczyn, wczesnowiosennych geofitów – żywca gruczołowatego Dentaria glandulosa, żywca cebulkowego Dentaria bulbifera, marzanki wonnej Galium odoratum, szczyru trwałego Mercurialis perennis. Mniejszą powierzchnię w rezerwacie zajmuje uboga gatunkowo kwaśna buczyna górska Luzulo luzuloidis-Fagetum. Obydwa zbiorowiska są typowe dla piętra regla dolnego w Polsce, a na terenie opisywanego obiektu dobrze zachowane. Dolne partie zbocza porasta fitocenoza grądu, w którego runie spotkać można rośliny chronione, takie jak czosnek niedźwiedzi Allium ursinum i paprotnika kolczystego Polystichum aculeatum.

Rezerwat Zasolnica, fot.Krzysztof Hasse

Rezerwat Zasolnica, fot.Krzysztof Hasse

Rezerwat Zasolnica, fot.Krzysztof Hasse

Zwierzęta

Fauna rezerwatu jest typowa dla całego pasma Beskidu Małego. Występują tu sarny Capreolus capreolus, dziki Sus scrofa, sporadycznie pojawiają się duże drapieżniki jak niedźwiedzie Ursus arctos, wilki Canis lupus czy rysie Lynx lynx. Bogata awifauna leśna obfituje w dzięcioły, rudziki i drozdy. Spotkać można kolorowego przedstawiciela płazów ogoniastych – salamandrę plamistą Salamandra salamandra.

W bliskości rezerwatu przechodzą dwa szlaki turystyczne: czerwony biegnący z Żarnówki Małej na Hrobaczą Łąkę oraz niebieski – z Żarnówki Małej do Kóz (przechodzi przez rezerwat). Rezerwat znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego oraz wchodzi w skład specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Beskid Mały PLH240023.

Szlaki w rezerwacie

Rejon rezerwatu "Zasolnica" można poznać wędrując szlakami turystycznymi: czerwonym, z Żarnówki Małej na Hrobaczą Łąkę (odcinek stanowi fragment Małego Szlaku Beskidzkiego) oraz niebieskim, z Żarnówki Małej do Kóz.

Zasolnica, fot.Krzysztof Hasse

Rezerwat udostępniony do zwiedzania tylko po wyznaczonych szlakach:

Trasa spacerowa, górska na Zasolnicę (555 m) wiedzie przez rezerwat przyrody o tej samej nazwie "Zasolnica". Na zalesionych zboczach góry utworzono rezerwat przyrody w celu ochrony dobrze zachowanych lasów piętra pogórza a także regla dolnego.

 

Wyświetlenia:  443
Lokalizacja:

Porąbka
Gmina: Porąbka
Powiat: bielski


Region turystyczny: 
Beskidy i Śląsk Cieszyński
Lokalizacja: 
W górach, W lesie
Kategoria: 
Natura

Informacje ogólne:
Ceny i udogodnienia
Bilety: wstęp wolny
Ceny: wstęp wolny

Dostępność Całoroczny
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
Pliki dźwiękowe
W pobliżu
Porąbka
1.10 km
Kobiernice
1.49 km
Międzybrodzie Żywieckie
3.14 km
Pogoda
Katowice
Zakwaterowanie w pobliżu
Porąbka
0.36 km
Międzybrodzie Bialskie
2.19 km
Międzybrodzie Bialskie
2.91 km
Międzybrodzie Bialskie
3.41 km
Gastronomia w pobliżu
Kobiernice
3.21 km
Bielsko-Biała
7.84 km
Bielsko-Biała
8.77 km
Wydarzenia w pobliżu
Brak wydarzeń w pobliżu