Wyszukiwarka - Przewodnicy
Liczba elementów: 84
Przewodnik turystyczny po Katowicach i po obszarze województwa śląskiego, przewodnik po obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego (Kopalnia Guido, Sztolnia Królowa Luiza); oprowadza w języku polskim, francuskim.
Przewodnik beskidzki; oprowadza w języku polskim, francuskim i rosyjskim.
Przewodnik po Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i Woźnicko-Wieluńskiej.
Przewodnik górski, beskidzki (całe Beskidy); sudecki; oprowadza w języku polskim.
Przewodnik turystyczny po obszarze województwa śląskiego, beskidzki, sudecki; oprowadza w języku polskim, angielskim.
Przewodnik górski, beskidzki (Beskidy Zachodnie, klasa III); w ramach uprawnień Cieszyn, Bielsko-Biała, Żywiec, Wisła, Szczyrk; pilot wycieczek krajowych i zagranicznych, instruktor narciarstwa biegowego, instruktor nordic walking, przewodnik beskidzki rowerowy, instruktor rekreacji ruchowej – narciarstwo zjazdowe.
Przewodnik górski, beskidzki (Beskidy Zachodnie, klasa III); pilot wycieczek, przewodnik wycieczek rowerowych, przewodnik wycieczek na nartach biegowych;
Przewodnik terenowy, jurajski, instruktor harcerski ...
Przewodnik beskidzki (obszar całych Beskidów, klasa II); oprowadza w językach: polskim, czeskim. Pilot wycieczek Polska, Słowacja, Czechy; instruktor przewodnictwa, instruktor nordic walking.
Przewodnik turystyczny po Katowicach, miasta GOP i po obszarze województwa śląskiego, beskidzki (Beskidy Zachodnie), Babiogórski, Ojcowski Park Narodowy, pilot wycieczek; oprowadza w języku polskim.
Przewodnik górski, beskidzki (Beskidy Zachodnie, licencja Babiogórskiego Parku Narodowego);
Przewodnik turystyczny po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; przewodnik po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, przewodnik górski beskidzki;