Data dodania:  2018-05-25

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej https://www.slaskie.travel [Serwis]. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator danych i kontakt do niego.

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu Śląska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Katowicach przy ulicy Mickiewicza 29. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Pełnomocnikiem ds. danych osobowych.

Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych:
adres e-mail: rafal@silesia.travel

W związku z użyciem na stronie wtyczki „Lubię to” współadministratorem danych osób, które skorzystały z tej funkcjonalności jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland.

Zakres i cele zbieranych danych.

 1. Dane osób, które są zarejestrowanymi użytkownikami portalu slaskie.travel przetwarzane są jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO) w postaci udostępniania portalu do celów publikacji materiałów promocyjnych i zarządzanie użytkownikami w tym portalu – przez czas posiadania konta na portalu.

 2. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty w celu analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

 3. W związku z umieszczeniem na stronie wtyczki „Lubię to” Administrator przekazuje dane serwisowi Facebook na zasadach określonych w polityce prywatności https://www.facebook.com/about/privacy/. Klikając w odnośnik wtyczki użytkownik dobrowolnie przekazuje swoje dane.

 4. Dane gromadzone w związku z prowadzeniem fanapage SLASKIE.travel na portalu społecznościowym Facebook. Administrator umożliwia kontakt za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger, a także umieszczanie komentarzy pod postami oraz przypisanie reakcji (,,emotikonów”) pod danym postem, gdzie Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności obejmujące imię, nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook, oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika oraz po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych, w razie konieczności przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora. Po tym czasie, informacje te są usuwane z poziomu fanpage administratora fanpage i nie będzie możliwości dostępu do tych danych.

 5. Administrator może wykorzystywać narzędzia statystyczne udostępniane przez Facebook w ramach prowadzonych kampanii marketingowych. W tym zakresie Administrator gromadzi wyłącznie dane statystyczne obejmujące wiek, płeć, lokalizację, zainteresowania w celu dostosowania ewentualnych treści do użytkowników oraz kampanii marketingowych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i gromadzi przez okres prowadzenia Fanpage.

 6. Administrator może przeprowadzać konkursy na swoim fanpage i ramach organizacji i wyboru zwycięzcy dokonuje przetwarzania danych użytkowników, w szczególności obejmujących imię, nazwisko użytkownika jako swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te są przetwarzane w polu fanpage przez okres organizacji konkursu, a następnie w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń.

 7. Administrator gromadzi dane osób, które zapisały się do wysyłki newslettera. Celem przetwarzania jest wysyłka wiadomości o charakterze promocyjnym na podstawie dobrowolnej zgody osoby – do momentu wycofania zgody poprzez rezygnację z subskrypcji. Podanie danych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania informacji o nowościach i promocjach.

 

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo:

 • żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

 • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);

 • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) - np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);

 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów i świadczących Administratorowi usługi wsparcia w realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania.

Czas przechowywania danych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

 

 

Wyświetlenia:  490