Arboretum Bramy Morawskiej i Las Obora

Miejscowość:
Racibórz
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Arboretum Bramy Morawskiej to ogród botaniczny położony na terenie lasu Obora, w północno-wschodniej części Raciborza. To jedna z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Krainie Górnej Odry, a dokładniej w Raciborzu. Obszar ten należy do Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Brama Morawska, której północnym fragmentem jest dolina Odry,  to obniżenie pomiędzy Sudetami a Karpatami, znajdujące się na pograniczu Polski i Czech. Po polskiej stronie tutejsze tereny należą do najcieplejszych obszarów naszego kraju. Arboretum ma powierzchnię 164 ha.

Arboretum - atrakcje 

Tamtejsza platforma pozwala na spojrzenie z góry na Zaczarowany Ogród zaprojektowany w ten sposób, by z perspektywy lotu ptaka docenić można było widok ogrodu przywodzący na myśl kwiat w środku lasu. Samo w sobie raciborskie arboretum zachęca zaś do wizyt spacerowych i częściowo rowerowych. Na turystów czeka na jego terenie m.in. Las Obora, Mini Zoo i Zaczarowany Ogród pełen różnorodnych roślin zachwycających o każdej porze roku.

fot. M.Giba

Teren Arboretum podzielić można na dwa obszary, z których pierwszy jest zagospodarowanym, właściwym ogrodem z kolekcjami roślin i ośrodkami dydaktyczni, drugi zaś stanowi część niejako bardziej naturalną, z fragmentami przyrody pozostawionej samej sobie.

Fauna i flora

Właścicielami tych terenów byli pierwotnie Piastowie śląscy, a potem cystersi, których dziełem jest znaczna część tutejszych krajobrazów w obecnym kształcie. Wreszcie, po krótkim czasie na początku XIX, gdy las stanowił własność księcia Augusta Wiktora Marii von Ratibora, obszar ten stał się własnością miasta. Arboretum Bramy Morawskiej powstało niedawno, bo w 2000 r. Jest to interesujący teren z jarami i stawami, którego pewną część stanowi starodrzew - m.in. sędziwe dęby. Dominuje tu las mieszany, z sosnami, świerkami, dębami, lipami i grabami. Spośród roślin chronionych występują tu m.in. wawrzynek wilczełyko, storczyk męski i skrzyp olbrzymi.

Arboretum Bramy Morawskiej i Las Obora, fot. powroty.do

Teren lasu Obora charakteryzuje się dużą różnorodnością zbiorowisk leśnych (dominuje łęg wiązowo-jesionowy Ficario-Ulmetum minoris, grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum i zbiorowiska borowe) oraz nieleśnych, a także występowaniem rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Wpływa na to położenie w sąsiedztwie Bramy Morawskiej (obniżenia terenu, które jest naturalnym szlakiem migracji gatunków z południowych i południowo-wschodnich rejonów Europy), rzeźba terenu (liczne pagóry porozdzielane dolinami erozyjnymi, w których płyną drobne cieki, wpadające do potoku Łęgoń, będącego dopływem Odry), warunki hydrologiczne i klimatyczne (wpływ klimatu śródziemnomorskiego, sprzyjającego gatunkom ciepłolubnym).

O walorach drzewostanu w lesie Obora decydują liczne ponad dwustuletnie dęby oraz ponad stuletnie sosny, lipy, modrzewie, graby, brzozy, olsze i świerki. Wśród roślin tworzących runo lasów można zaobserwować gatunki rzadkie w skali regionu: cebulicę dwulistną Scilla bifolia, wyżpina jagodowego Cucubalus baccifer, kruszczyka połabskiego Epipactis albensis oraz cieszyniankę wiosenną Hacquetia epipactis, będącą symbolem Arboretum Bramy Morawskiej, umieszczonym w jego logo. Szczególnie atrakcyjny jest wiosenny aspekt fenologiczny runa.

Arboretum Bramy Morawskiej i Las Obora, fot. M.Giba

Oprócz naturalnych siedlisk leśnych, w Arboretum znajdują się także kolekcje roślin uprawianych dla celów edukacyjnych lub estetycznych. Podziwiać tu można m.in. kolekcje: berberysów, dereni, irg, irysów, jeżyn, lilaków, liliowców, róż, pnączy, roślin wodnych i błotnych, roślin cebulowych oraz roślin miododajnych. Od 2012 roku na terenie Arboretum funkcjonuje Zaczarowany Ogród, zaaranżowany na powierzchni 1,1 ha w taki sposób, aby rośliny układały się w ogromny kwiat o pięciu płatkach. Jego ideą jest wzbogacenie i promowanie kolekcji roślinnych, ukazanie dziedzictwa przyrodniczego Śląska oraz uświadomienie znaczenia roślin w życiu człowieka. Inne atrakcje Arboretum to: labirynt z roślin iglastych, Kamienny Krąg (miejsce odpoczynku z panoramicznym widokiem na Zaczarowany Ogród), Mini ZOO, w którym można oglądać ptaki i ssaki umieszczone w 7 wolierach i na 4 wybiegach czy stanowisko archeologiczne (ciałopalne cmentarzysko kurhanowe, datowane na okres między V a IX w. n.e.).

Trasa spacerowa po Arboretum Bramy Morawskiej, czyli ogrodzie botanicznym położonym na terenie lasu Obora w Raciborzu.

 

Arboretum Bramy Morawskiej i Las Obora, fot. www.slaskie.travel

Arboretum Bramy Morawskiej i Las Obora, fot. M.Giba

Czytaj też:

 

Miasta takie jak Żory, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Racibórz czy Wodzisław Śląski powszechnie zwykły być kojarzone z Rybnickim Okręgiem Przemysłowym, a zatem z ich węglowym bogactwem ukrytym pod powierzchnią ziemi. W istocie zaś, miejskie te ośrodki wespół z przyległymi do nich gminami skupionymi w Związku Subregionu Zachodniego kuszą turystów pod nowym wspólnym mianem Krainy Górnej Odry. Druga co do wielkości rzeka Polski wytyczyła w tym regionie oś, zwracając przy tym uwagę na przyrodnicze piękno zachodniej części województwa śląskiego. Jak więc doświadczyć tych terenów? Najlepiej odkrywając ich naturalne atrakcje aktywnie, na świeżym powietrzu!

 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  98
Lokalizacja:

Racibórz
Gmina: Racibórz


Region turystyczny: 
Kraina Górnej Odry
Lokalizacja: 
W lesie, W mieście
Kategoria: 
Natura

Organizator: 
Arboretum Bramy Morawskiej
Kontakt:
Telefon: +48 324 154 405
Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Park i ogród, Las

Dostępność Całoroczny

Mini ZOO:
wtorek-niedziela:
sezon letni: 10:00-18:00
sezon zimowy: 8:00-16:00

POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Trasa narciarska
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
Pliki dźwiękowe
W pobliżu
Racibórz
2.25 km
Racibórz
3.23 km
Pogoda
Katowice
Zakwaterowanie w pobliżu
Racibórz
1.49 km
Racibórz
2.82 km
Racibórz
3.05 km
Gastronomia w pobliżu
Racibórz
2.31 km
Racibórz
2.57 km
Racibórz
3.05 km
Racibórz
3.07 km
Racibórz
3.10 km