Bizon Pub

Miejscowość:
Rybnik
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Bizon to amerykańska restauracja z autentyczną kuchnią i klimatem zza oceanu.

Każ­dy znaj­dzie u nas miej­sce dla sie­bie: w ko­lo­ro­wym Las Ve­gas, ele­ganc­kim No­wym Yor­ku, oglą­da­jąc mecz w El Pa­so al­bo ro­dzin­nym Los An­ge­les ze spo­rym ką­ci­kiem dla dzie­ci.

Sta­wia­my na au­ten­tycz­ną ame­ry­kań­ską kuch­nię i świe­żość skład­ni­ków w swo­bod­nej at­mos­fe­rze

  • co­dzien­nie przy­go­to­wu­je­my na miej­scu bur­ge­ry ze 100% wo­ło­wi­ny
  • mię­so na ste­ki sa­mi se­zo­nu­je­my na su­cho i mo­że­my to udo­wod­nić :)
  • sa­mi wy­ko­nu­je­my na­sze so­sy
  • prze­ką­ski z ory­gi­nal­nych ame­ry­kań­skich re­cep­tur
  • wie­le ro­dza­jów fry­tek - ole­ju nie fil­tru­je­my - my go wy­mie­nia­my
  • 20 ga­tun­ków pi­wa
  • do­sko­na­łe wi­na

 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  11
Lokalizacja:

Ul. Korfantego 6
44-200 Rybnik
Gmina: Rybnik
Powiat: Rybnik


Region turystyczny: 
Śląsk, Kraina Górnej Odry
Lokalizacja: 
W mieście
Kategoria: 
Gastronomia

Kontakt:
Telefon komórkowy: +48 505 767 777

Strona internetowa: http://www.bizonpub.pl/pl/
Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Restauracja
Godziny otwarcia: Otwarte 12:00 - 22:00 
Poniedziałek:  12:00 - 21:00 Wtorek:  12:00 - 21:00 Środa:  12:00 - 21:00 Czwartek:  12:00 - 21:00 Piątek:  12:00 - 22:00 Sobota:  12:00 - 22:00 Niedziela:  12:00 - 21:00

Dostępność Całoroczny
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
Audiowycieczki
W pobliżu
Czerwionka-Leszczyny
2.19 km
Czerwionka-Leszczyny
3.06 km
Pogoda
Katowice
Zakwaterowanie w pobliżu
Rybnik
3.83 km
Rybnik
4.99 km
Żory
5.27 km
Gastronomia w pobliżu
Stanowice
1.62 km
Czerwionka-Leszczyny
1.83 km
Rybnik
3.17 km
Rybnik
3.90 km