Szczegóły atrakcji turystycznej
Kategoria: Dziedzictwo kulturowe

Pałac w Wierzbiu


Wieś Wierzbie znajduje się kilka kilometrów na wschód od Lublińca, przy drodze do Koszęcina. Na południe od miejscowości rozciągają się rozległe Lasy Lublinieckie, a po stronie północnej przebiega granica Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Dzieje Wierzbia nie są zbyt obfite w dramatyczne wydarzenia, sięgają jednak czasów średniowiecznych. Pierwsza wzmianka o istnieniu osady pochodzi już z XIV stulecia, kiedy tereny te należały do księstwa opolskiego. Przez kilkaset lat wioska wchodziła w skład dóbr możnych rodzin szlacheckich. W XVII wieku właścicielami Wierzbia oraz okolicznych miejscowości, m.in. Sadowa (możemy tam podziwiać dziś piękny, zabytkowy, drewniany kościół) i Rusinowic, byli Wierbscy (piszący się także von Wierbsky). To im właśnie przypisuje się wzniesienie pierwszej, okazałej rezydencji. Ale budowla, która zachowała się do dziś, została postawiono stulecie później, kiedy panami Wierzbia pozostawali już przedstawiciele rodziny von Gotschalkowsky (baron Ludwig von Gotschalkowsky był w połowie XVIII wieku starostą powiatu lublinieckiego). W XX wieku, w okresie międzywojennym pałac należał do państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie, zaś po II wojnie światowej został zaadaptowany na Dom Opieki Społecznej. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych. Pałac w Wierzbiu został zbudowany na planie prostokąta, ma dwie kondygnacje i przykryty jest dachem czterospadowym, z lukarnami. Fasada główna jest ośmioosiowa. Najbardziej charakterystyczny element rezydencji stanowi wieloboczna, pośrodku dachu umieszczona, wieżyczka zegarowa z balustradą. Barokowe pochodzenie obiektu zdradza główny portal, flankowany pilastrami. Pałac otoczony jest przez niewielki park.

Lokalizacja
ulica Zamkowa 10
42-700 Wierzbie
Koszęcin
Region Lubliniecko-Kłobucki
na wsi
Informacje ogólne
: zamki/pałace/dwory
Ceny i udogodnienia
: nie dotyczy
Dostępność
: cały rok

tylko z zewnątrz

Atrakcje
Trasy
Galerie
Pliki dźwiękowe
1246
/Media/Default\.MainStorage/Poi/lubtduey.ax1\1246.mp3

W pobliżu
Sadów
Sadów, zwany też w gwarze śląskiej Sodowje, a po niemiecku Sodow, leży w gminie Koszęcin w powiecie lublinieckim. Tutejszy murowany kościół św. Józefa pochodzący z początku XIV w. jest jednym z najstarszych na Śląsku. Obok niego znajduje się drewniana dzwonnica, wzniesiona później, bo w XVII w. Ten właśnie obiekt sprawił, iż miejscowość znalazła się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego.
Cieszowa
Kirkut w Cieszowej koło Koszęcina należy do najstarszych na Śląsku. Tradycja podaje, że obecność Żydów w tej miejscowości sięga późnego średniowiecza. Wiemy, że od połowy XVIII wieku do początku ubiegłego stulecia w Cieszowej stała ładna, drewniana synagoga. Niestety, została rozebrana. Na cmentarzu, położonym nieopodal wsi, zachowały się nagrobki z XVIII i późniejszych stuleci. Starodrzew cmentarny połamała tragiczna w skutkach trąba powietrzna z sierpnia 2008 roku.
Cieszowa
Kościół pod wezwaniem św. Marcina w Cieszowej został zbudowany na początku XVIII wieku, na miejscu starszego budynku, postawionego jeszcze przez protestantów pod koniec stulecia XVI. Nawę i prezbiterium wzniesiono w konstrukcji zrębowej, wieżę w słupowej. Budynek obity jest gontami. Dzwonnicę przykrywa baniasty hełm, którego mniejszy odpowiednik wieńczy sygnaturkę na nawie głównej. Ciekawym elementem są obiegające kościół soboty.
Kochanowice
Kochanowice, będące siedzibą gminy, leżą w powiecie lublinieckim, na obszarze tzw. Śląska Białego. Przez wieś przebiega droga z Częstochowy do Lublińca. Znajduje się tutaj pałac zbudowany z początkiem XIX w. Obiekt ten, należący pierwotnie do rodziny von Aulock, w latach międzywojennych - po parcelacji tutejszego majątku przez Okręgowy Urząd Ziemski - stał się siedzibą miejscowej szkoły. Funkcję tę pełni do dzisiaj.
Koszęcin
Rezerwat „Jeleniak-Mikuliny” znajduje się na terenie nadleśnictwa Koszęcin, nieopodal miejscowości Piłka, na terenach dawnej Puszczy Świerklaniecko–Lublinieckiej, w górnej części dorzecza Małej Panwi. Większą część jego obszaru stanowią dwa płytkie, zarastające stawy, otoczone lasem. Rezerwat chroni przede wszystkim śródleśne torfowisko z pierwotną roślinnością oraz stanowisko lęgowe żurawia. Występuje tutaj ponadto pewna ilość roślin rzadkich i chronionych, a wśród nich owadożerne.
Koszęcin
Wszyscy wielbiciele Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny powinni odwiedzić jego siedzibę w Koszęcinie koło Lublińca. W tej niewielkiej miejscowości stoi piękny, klasycystyczny pałac (właśnie siedziba zespołu) z parkiem i wieloma obiektami towarzyszącymi. W dawnym budynku folwarcznym stworzono Dom Pracy Twórczej im. Adolfa Dygacza, w którym umieszczono także Izbę Tradycji prezentującą nie tylko pamiątki związane z działalnością zespołu, ale także regionalne zabytki.
zobacz więcej
Szlak Kulinarny Śląskie Smaki
Częstochowa
Dwupoziomowy lokal kusi własnym produkowanym na miejscu piwem oraz wyjątkową kuchnią z kultowymi już daniami regionalnym... więcej>>
Częstochowa
Restauracja znajduje się w samym centrum miasta, w zabytkowych piwnicach Ratusza Częstochowskiego.
Zabrze
Szyb Maciej to zespół obiektów dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Concordia" położony w dzielnicy Zabrza – Maciejowie. Ara... więcej>>
Noclegi
Lubliniec
Hotel Lubex położony jest w centrum Lublińca na skrzyżowaniu głównych dróg Częstochowa - Opole, Poznań - Katowice przy rondzie kś.
zobacz więcej