Szczegóły atrakcji turystycznej
Kategoria: Nocleg

Hotel "Kinga"***


Hotel, Restau­ra­cji „Kinga”. Poło­żony jest przy tra­sie S86 Cieszyn-Warszawa, 25 km od lot­ni­ska w Pyrzo­wi­cach i 2 km od cen­trum Kato­wic. Dys­po­nu­jemy poko­jami gościn­nymi 1, 2, 3 oso­bo­wymi, restau­ra­cją dla 50 osób a także wła­snym bez­płat­nym par­kin­giem. Do dys­po­zy­cji gości cało­do­bowe Taxi.

Na gości Hotelu „Kinga”:

 • cze­kają przy­tulne i kom­for­towe pokoje: jedno, dwu i trzy-osobowe .
 • Ist­nieje moż­li­wość doku­pie­nia dostawki oraz śnia­da­nia w cenie 18 zł za osobę.
 • Doba hote­lowa trwa od 14.00 do 12.00 następ­nego dnia.
 • W cenę pokoju wli­czony jest par­king i inter­net.
 • W każ­dym pokoju znaj­duje się: łazienka, tele­fon, tele­wi­zor, tv-sat, kli­ma­ty­za­cja ste­ro­wana pilo­tem.
 • Hotel posiada 19 pokoi, restau­ra­cję hote­lową, barek nocny oraz sezo­nowy ogró­dek.
 • W recep­cji hote­lo­wej ist­nieje moż­li­wość bez­płat­nego zde­po­no­wa­nia gotówki oraz przed­mio­tów wartościowych.

Hotel świad­czy usługi w zakresie:

 • room-service,
 • pra­nie, czysz­cze­nie i pra­so­wa­nie odzieży,
 • mycie samo­chodu.
 • Akcep­tu­jemy karty płat­ni­cze
 • Mile widziane zwie­rzęta
 • Zniżki dla sta­łych klien­tów
 • Zniżki week­en­dowe

Restau­ra­cja „Kinga” dys­po­nuje miej­scami dla 50 osób. Pro­po­nu­jemy tra­dy­cyjną kuch­nię pol­ską jak rów­nież ślą­ską. Do Pań­stwa dys­po­zy­cji bogata karta menu, która na pewno zado­woli pań­stwa gusta. Orga­ni­zu­jemy przy­ję­cia oko­licz­no­ściowe, np: wesela, komu­nie, stypy, spo­tka­nia biz­ne­sowe, oraz cate­ring. Zapra­szamy od godz. 7:00 do ostat­niego klienta. 

Pokoje:

 • 1 osobowy - 185,00 / week­end 145,00 / pro­mo­cja od 127,00
 • 2 osobowy -  195,00 / week­end 155,00 / pro­mo­cja od 137,00
 • 3 osobowy -  260,00 / week­end 210,00 / pro­mo­cja od 210,00
 • 2 osobowy/superior -  345,00 / week­end 295,00 / pro­mo­cja od 200 zł 

 

 • Wszyst­kie podane wyżej ceny są cenami brutto.Hotel zastrzega sobie moż­li­wość zmiany cen.
 • Ist­nieje moż­li­wość doku­pie­nia śnia­da­nia w cenie 18,00 zł za osobę.
 • Pokoje posia­dają pełny węzeł sani­tarny. Na wypo­sa­że­niu każ­dego pokoju znaj­duje się:
  • inter­net,
  • TV-SAT,
  • tele­fon.
 • Ist­nieje moż­li­wość doku­pie­nia dostawki w cenie 50-80zł. Zapra­szamy Pań­stwa rów­nież ze swo­imi zwie­rzę­tami (dodat­kowo płatne).
 • Doba hote­lowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 następ­nego dnia.
 • W recep­cji hote­lo­wej goście mogą zde­po­no­wać gotówkę oraz przed­mioty war­to­ściowe.
 • Akcep­tu­jemy karty płatnicze.
 • Hotel świad­czy usługi w zakresie:
  • pralni (czysz­cze­nie, pra­nie, prasowanie),
  • mycie samo­chodu.
Lokalizacja
ulica Zimowa 37
40-318 Katowice
Katowice
Śląsk
w mieście
Informacje ogólne
: hotel
: ***
Kontakt
: 32 209 96 69
: 32 314 15 00
: www.kinga-hotel.pl
Miejsca noclegowe
: 2
: 35
: 13
: internet, parking, tv/sat
Sala konferencyjna
: Tak
Dostępność
: cały rok

Nie jesteś zalogowany. Aby skorzystać z planera podróży musisz się zalogować.

Przejdź do strony logowania.

Atrakcje
Trasy
Galerie
Audiowycieczki z tego miasta
Zapraszamy na audiowycieczkę po Katowicach!
We invite you to an audio tour of Katowice - Nikiszowiec.
Zapraszamy na audiowycieczkę po Katowicach!
We invite you to an audio tour of Katowice.
W pobliżu
Katowice
Kościół pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy w Katowicach Dąbrówce Małej został zbudowany na początku ubiegłego wieku. Świątynia powstała z inicjatywy proboszcza parafii w Bogucicach, księdza Ludwika Skowronka. Budowlę zaprojektowali wrocławscy architekci Meyers i Fischer, plagiatując projekt Johanna Klompa, architekta z Dortmundu. Kościół jest trójnawową bazyliką z charakterystyczną wieżą, zwieńczoną baniastym hełmem, oraz eklektycznym wyposażeniem wnętrza.
Katowice
Ratusz w najbardziej na północ wysuniętej dzielnicy Katowic, Dąbrówce Małej, został zbudowany w 1907 roku, kiedy ta osada przemysłowa cieszyła się statusem samodzielnej gminy. Władze gminne urzędowały w nim do 1951 roku, czyli daty włączenia miejscowości do Szopienic. Gmach zbudowano z cegły, w stylu eklektycznym. Najbardziej charakterystycznym elementem budynku jest centralnie usytuowana wieża z kopułą oraz ozdobny szczyt z wolutowymi spływami.
Katowice
Walcownia Cynku w Katowicach - Szopienicach to poprzemysłowy zabytek, unikalny budynek na skalę światową, wpisany w industrialne dziedzictwo regionu, który realnie wpłynął na rozwój Śląska. Jest jednym z pomników historii potężnego przemysłu hutniczego dającego przecież nie tak dawno pracę i utrzymanie dla wielu pokoleń Katowic.
Katowice
Szopienice, stanowiące dziś część Katowic, są starą miejscowością, wzmiankowaną w 1360 r., powstałą zaś zapewne w końcu wieku XIII. Zniszczona w 1430 r. - w czasie wojen husyckich - miejscowość nie była zamieszkana przez niemal półtora wieku. W połowie XVI stulecia ośrodkiem ewangelickim, z własną kaplicą, stała się sąsiednia osada Roździen, po kilku wiekach wchłonięta przez Szopienice. Obecny kościół ewangelicki wzniesiono na przełomie XIX i XX w. w stylu neogotyckim.
Katowice
Bracia Mokrscy wybudowali browar w Szopienicach w drugiej połowie XIX wieku. Produkowali w nim piwo i słód do I wojny światowej, później zabudowania zakładu pełniły raczej funkcje magazynowe. W 1991 roku budynki dawnego browaru nabył przedsiębiorca Johannes Bros, który przeprowadził gruntowną rewitalizację zabytkowych, ceglanych obiektów - typowych przykładów XIX-wiecznej architektury przemysłowej. Obecnie w miejscu browaru działa Factory Centrum.
Katowice
VI Liceum Ogólnokształcące w Katowicach Szopienicach należy do najlepszych szkół średnich w mieście. Jego charakterystyczny, ceglany budynek stoi przy zbiegu ul. Lwowskiej i placu Powstańców Śląskich. Gmach postawiono w r. 1904, planując umieszczenie w nim szkoły dla dziewcząt, o czym dobitnie informują płaskorzeźby na elewacji. W 1921 w budynku rezydowało Naczelne Dowództwo III Powstania Śląskiego. Liceum utworzono w nim w 1947 roku.
zobacz więcej
Szlak Kulinarny Śląskie Smaki
Katowice
Restauracja Moodro to niepowtarzalny lokal w starej maszynowni należącej do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Tradycje nasz... więcej>>
Katowice
W hotelu znajduję się nowoczesna Restauracja SmaQ, która ze względu na swoją lokalizację w centrum miasta, stanowi ideal... więcej>>
Katowice
Restauracja Sunlight to wizytówka hotelu, dostępna nie tylko dla gości hotelowych. Wypełniona światłem i otwarta, choć j... więcej>>
Noclegi
Katowice
Hostel znajduje się w Katowicach przy ul. Korczaka 95 (przy trasie S86). Dojazd do Spodka, centrum Katowic, dworca PKP zajmuje ok 5 minut.
Sosnowiec
Dom Sportowca położony w dzielnicy Stary Sosnowiec, w pobliżu Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego "Stawiki".
Katowice
Pokoje 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6 osobowe o wysokim standardzie, zlokalizowane niedaleko centrum Katowic.
zobacz więcej
Gastronomia
Katowice
Serdecznie zapraszamy Państwa do restauracji, winiarni Terra Mare. Nasza restauracja zachwyca nie tylko eleganckim, nowoczesnym, a zarazem przytulnym wnętrzem zabytkowego budynku ale przede wszystkim serwowanymi wyśmienitymi potrawami kuchni śródziemnomorskiej, opartymi na oryginalnych produktach i tradycyjnych recepturach, do przygotowania których podchodzimy z ogromną starannością, pasją i sercem.
Restauracja Piąta Strona Świata serwuje tradycyjną kuchnię śląską.
zobacz więcej