Hotel "Kinga"***

Miejscowość:
Katowice
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Hotel, Restau­ra­cji „Kinga”. Poło­żony jest przy tra­sie S86 Cieszyn-Warszawa, 25 km od lot­ni­ska w Pyrzo­wi­cach i 2 km od cen­trum Kato­wic. Dys­po­nu­jemy poko­jami gościn­nymi 1, 2, 3 oso­bo­wymi, restau­ra­cją dla 50 osób a także wła­snym bez­płat­nym par­kin­giem. Do dys­po­zy­cji gości cało­do­bowe Taxi.

Na gości Hotelu „Kinga”:

 • cze­kają przy­tulne i kom­for­towe pokoje: jedno, dwu i trzy-osobowe .
 • Ist­nieje moż­li­wość doku­pie­nia dostawki oraz śnia­da­nia w cenie 18 zł za osobę.
 • Doba hote­lowa trwa od 14.00 do 12.00 następ­nego dnia.
 • W cenę pokoju wli­czony jest par­king i inter­net.
 • W każ­dym pokoju znaj­duje się: łazienka, tele­fon, tele­wi­zor, tv-sat, kli­ma­ty­za­cja ste­ro­wana pilo­tem.
 • Hotel posiada 19 pokoi, restau­ra­cję hote­lową, barek nocny oraz sezo­nowy ogró­dek.
 • W recep­cji hote­lo­wej ist­nieje moż­li­wość bez­płat­nego zde­po­no­wa­nia gotówki oraz przed­mio­tów wartościowych.

Hotel świad­czy usługi w zakresie:

 • room-service,
 • pra­nie, czysz­cze­nie i pra­so­wa­nie odzieży,
 • mycie samo­chodu.
 • Akcep­tu­jemy karty płat­ni­cze
 • Mile widziane zwie­rzęta
 • Zniżki dla sta­łych klien­tów
 • Zniżki week­en­dowe

Restau­ra­cja „Kinga” dys­po­nuje miej­scami dla 50 osób. Pro­po­nu­jemy tra­dy­cyjną kuch­nię pol­ską jak rów­nież ślą­ską. Do Pań­stwa dys­po­zy­cji bogata karta menu, która na pewno zado­woli pań­stwa gusta. Orga­ni­zu­jemy przy­ję­cia oko­licz­no­ściowe, np: wesela, komu­nie, stypy, spo­tka­nia biz­ne­sowe, oraz cate­ring. Zapra­szamy od godz. 7:00 do ostat­niego klienta. 

Pokoje:

 • 1 osobowy - 185,00 / week­end 145,00 / pro­mo­cja od 127,00
 • 2 osobowy -  195,00 / week­end 155,00 / pro­mo­cja od 137,00
 • 3 osobowy -  260,00 / week­end 210,00 / pro­mo­cja od 210,00
 • 2 osobowy/superior -  345,00 / week­end 295,00 / pro­mo­cja od 200 zł 

 

 • Wszyst­kie podane wyżej ceny są cenami brutto.Hotel zastrzega sobie moż­li­wość zmiany cen.
 • Ist­nieje moż­li­wość doku­pie­nia śnia­da­nia w cenie 18,00 zł za osobę.
 • Pokoje posia­dają pełny węzeł sani­tarny. Na wypo­sa­że­niu każ­dego pokoju znaj­duje się:
  • inter­net,
  • TV-SAT,
  • tele­fon.
 • Ist­nieje moż­li­wość doku­pie­nia dostawki w cenie 50-80zł. Zapra­szamy Pań­stwa rów­nież ze swo­imi zwie­rzę­tami (dodat­kowo płatne).
 • Doba hote­lowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 następ­nego dnia.
 • W recep­cji hote­lo­wej goście mogą zde­po­no­wać gotówkę oraz przed­mioty war­to­ściowe.
 • Akcep­tu­jemy karty płatnicze.
 • Hotel świad­czy usługi w zakresie:
  • pralni (czysz­cze­nie, pra­nie, prasowanie),
  • mycie samo­chodu.
Wyświetlenia:  51
Lokalizacja:

Ul. Zimowa 37
40-318 Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: Katowice


Region turystyczny: 
Śląsk
Lokalizacja: 
W mieście
Kategoria: 
Noclegi

Kontakt:
Telefon: +48 322 099 669

Strona internetowa: www.kinga-hotel.pl
Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Hotel

Dostępność Całoroczny
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
W pobliżu
Pogoda
Katowice
Zakwaterowanie w pobliżu
Katowice
0.85 km
Sosnowiec
1.61 km
Katowice
2.73 km
Gastronomia w pobliżu
Katowice
0.16 km
0.76 km
0.87 km
Katowice
1.19 km
Wydarzenia w pobliżu
Katowice
2023-09-16
3.31 km
Serdecznie zapraszamy na nową wystawę czasową „200 lat kopalni Katowice. Nasza kopalnia”. Ekspozycję można zwiedzać od 16 września 2023.
Katowice
2024-01-10
3.31 km
Już od 9 stycznia zapraszamy na wyjątkowe spotkania łączące jogę i sztukę, zakończone relaksacją przy dźwiękach mis tybetańskich. „Joga w muzeum”, to zajęcia, na których będzie można odpocząć od obowiązków dnia codziennego, wyciszyć się, ale również wzmocnić i ukoić swój organizm.
Katowice
2024-06-17
4.41 km
CO, GDZIE, KIEDY W KATOWICACH 17-23.06.2024
Katowice
2024-06-28
5.85 km
Przed nami trzecia edycja święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Kierunek GZM. Tym razem na uczestników festiwalu czeka 178 wycieczek oraz 2 wydarzenia specjalne. Kierunek GZM to festiwal mikrowycieczek do niezwykłych i nietuzinkowych miejsc, okazja do poznawania i doświadczania metropolii w niecodzienny sposób. To też sposób na świętowanie 7. urodzin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.