SZCZEGÓŁY ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ
Kategoria: Dziedzictwo kulturowe

Układ urbanistyczny rynku w Koniecpolu


Koniecpol jest niewielkim, mniej więcej 6-tysięcznym, miasteczkiem położonym na wschód od Częstochowy, przy granicy województw śląskiego i świętokrzyskiego. Miejscowość dzieli na dwie części płynąca tędy rzeka Pilica. Obecnie miasto składa się z dwóch starych, leżących po przeciwnych stronach Pilicy, osad: lewobrzeżnego Koniecpola i prawobrzeżnego Chrząstowa. Dokumenty historyczne wspominają o Chrząstowie już w XI wieku; informacje o Koniecpolu są o trzy stulecia późniejsze. W 1443 roku pieczętujący się herbem Pobóg właściciele Koniecpola uzyskali od króla Władysława Warneńczyka przywilej lokacji miasta przy brodzie na Pilicy, w ciągu starej drogi handlowej, prowadzącej z Wielkopolski i Śląska na Ruś. Nowe miasto założono w sąsiedztwie dawniejszej osady (dziś Stary Koniecpol) i nadano mu nazwę Nowopole. Dopiero po upływie stulecia przyjęła się nazwa Koniecpol. Przez kilka wieków właścicielem miejscowości był zasłużony dla Rzeczypospolitej ród Koniecpolskich. Potem wchodziła w skład dóbr Walewskich, Lubomirskich, Czapskich i Potockich. Po powstaniu styczniowym, w 1870 roku władze carskie odebrały Koniecpolowi prawa miejskie - odzyskał je dopiero w okresie międzywojennym. Układ urbanistyczny Koniecpola, który ostatecznie ukształtował się dopiero w XIX wieku, zorganizowany jest wokół prostokątnego rynku, o wymiarach około 150 m na 50. Z narożników placu rynkowego wychodzą pod kątem prostym ulice. Najwartościowszym obiektem historycznym jest stojący przy północnej pierzei rynku, barokowy kościół Świętej Trójcy, który otoczony jest przez ogrodzenie z charakterystycznymi wieżami. Przy południowej zaś pierzei zachował się parterowy dom mieszczański, który wzniesiono w połowie XVII wieku, z kamienia wapiennego. Podczas przeprowadzonej w ostatnich latach rewitalizacji rynek zyskał nową nawierzchnię z kostki kamiennej, a południowa jego część stała się zadrzewionym skwerem z alejkami spacerowymi. Znajdziemy tam także pomnik z napisem „Bohaterom Koniecpola, którzy walczyli i ginęli za ojczyznę”.

Lokalizacja
Koniecpol
Koniecpol
Jura Krakowsko-Częstochowska
w mieście, w centrum miasta
Informacje ogólne
: zabytkowa zabudowa/układ urbanistyczny
Ceny i udogodnienia
: Nie dotyczy
Dostępność
: cały rok

Nie jesteś zalogowany. Aby skorzystać z planera podróży musisz się zalogować.

Przejdź do strony logowania.

Atrakcje
Trasy
Galerie
Pliki dźwiękowe
0630
/Media/Default\.MainStorage/Poi/pn1vqdym.s4a\0630.mp3

W pobliżu
Koniecpol
Chrząstów, obecna dzielnica Koniecpola, a wcześniej samodzielna osada, wzmiankowany był bardzo dawno, bo już w r. 1136, kiedy to stanowił uposażenie arcybiskupa gnieźnieńskiego. Później tutejsze ziemie znalazły się w rękach rodu Pobogów, którzy z osady Chrząstów uczynili swą siedzibę. Początkowo nad rozlewiskami Pilicy istniał tu typowo średniowieczny zamek; potem na nowym miejscu wzniesiono (około przełomu XV i XVI w.) rezydencję, w późniejszych wiekach kilkakroć przebudowywaną.
Radoszewnica
Rezerwat przyrody „Borek” położony jest w bliskim sąsiedztwie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w gminie Koniecpol. Obszar chroniony granicami rezerwatu obejmuje naturalny kompleks leśny z bogatym i urozmaiconym drzewostanem, wśród którego wyróżnić można kilka zbiorowisk, takich jak dąbrowy i łęgi. Uroczysko jest miejscem występowania kilku chronionych gatunków roślin. Przez malownicze okolice biegnie m.in. przyrodniczo-dydaktyczna ścieżka rowerowa.
Radoszewnica
Radoszewnica położona jest w gminie Koniecpol w powiecie częstochowskim. Malownicze okolice miejscowości wraz kompleksami leśnymi oraz przepływającą tędy rzeką Pilicą stanowią interesujący cel wędrówek - z dala od uczęszczanych szlaków. W samej wsi znajduje się, odremontowany po latach zaniedbań, pałac. Rezydencja w dzisiejszym kształcie powstała pod koniec XIX w., w wyniku przebudowy obiektu XVI-wiecznego.
Podlesie
Podlesie to wieś w gminie Lelów, leżąca na obszarze Niecki Włoszczowskiej, sąsiadującej z Wyżyną Krakowsko-Częstochowską. Na terenie miejscowości znajduje się interesujący zespół zabytków architektury, stanowiących pamiątkę zarówno po tutejszym ośrodku dóbr szlacheckich, jak i związanych z parafią. Drewniany kościół św. Idziego pochodzący z XVIII w. stanowi jeden z obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego.
Biała Wielka
W Bogumiłku, malowniczo wśród lasów położonej osadzie wsi Biała Wielka koło Lelowa, znajduje się zadbany zespół dworsko-parkowy, o blisko stuletniej historii. Dwór wzniósł w latach 20. ubiegłego stulecia Antoni Schütz, przedstawiciel rodziny zasłużonej dla rozwoju gospodarczego tych okolic, przybyłej do Polski z Saksonii w drugiej połowie XVIII wieku. Od 1969 roku gospodarzem dworu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy.
Biała Wielka
Biała Wielka i jej okolice leżą na uboczu uczęszczanych szlaków. Warto tu zaglądnąć, by obejrzeć m.in. dwa zabytkowe dwory, czy też zabytki związane z powszechnym tu młynarstwem. W Białej Wielkiej zobaczymy wodny młyn z 1935 r., który obecnie znów jest czynny. Malownicza okolica zachęca do spacerów i dłuższych wędrówek. Wycieczkę do młyna można także połączyć z krótkim spływem rzeczką Białą Lelowską.
zobacz więcej
Szlak Kulinarny Śląskie Smaki
Kroczyce
Zajazd położony w malowniczej scenerii Jury Krakowsko-Częstochowskiej oferuje dania kuchni staropolskiej, jurajskiej i m... więcej>>
Częstochowa
Restauracja znajduje się w samym centrum miasta, w zabytkowych piwnicach Ratusza Częstochowskiego.
Częstochowa
Dwupoziomowy lokal kusi własnym produkowanym na miejscu piwem oraz wyjątkową kuchnią z kultowymi już daniami regionalnym... więcej>>