Uroczysko Buczyna

Miejscowość:
Chorzów
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Pomimo lokalizacji w jednym z najbardziej uprzemysłowionych i zurbanizowanych rejonów w Polsce, teren ten wyróżnia się dobrze zachowanym siedliskiem leśnym o charakterze zbliżonym do naturalnego. Ma to ogromne znaczenie dla miejskiej bioróżnorodności, stanowiąc dogodny obszar dla bytowania i rozrodu wielu gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Dodatkowo kompleksy leśne w obszarach mocno zurbanizowanych dostarczają ważnych usług ekosystemowych, takich jak zwiększona retencja wody, poprawa jakości powietrza czy regulacja temperatury, zwłaszcza w obszarze miejskich wysp ciepła.

Uroczysko Buczyna, fot. Krzysztof Sokół, CDPGŚ

Uroczysko Buczyna, fot. Krzysztof Sokół, CDPGŚ

Uroczysko Buczyna, fot. Krzysztof Sokół, CDPGŚ

Uroczysko Buczyna, fot. Krzysztof Sokół, CDPGŚ

Uroczysko Buczyna, fot Agata Kloczkowska, CDPGŚ

PRZYRODA

W Uroczysku najlepiej wykształconym płatem roślinności jest fragment kwaśnej buczyny niżowej Luzulo pilosae-Fagetum, zawierający okazałe buki w wieku 120-150 lat. Istotną rolę w opisywanej buczynie odgrywa martwe drewno pod postacią powalonych drzew, kłód jak i stojących, martwych pni. Stwarza dogodne warunki do bytowania wielu gatunków grzybów oraz owadów saproksylicznych - związanych z martwym drewnem.

Obszar ten cechuje się bogatą awifauną leśną – stwierdzono w nim 40 lęgowych gatunków, a łącznie z tego terenu wykazano 58 gatunków ptaków. Dostępność starych drzew, a przede wszystkim drzew dziuplastych, stwarza możliwość gniazdowania takich gatunków jak puszczyk Strix aluco czy muchołówka białoszyja Ficedula albicollis. Na terenie zespołu licznie występują dzięcioły: duży Dendrocopos major, średni D. medius, czarny Dryocopus martius, zielony Picus viridis, zielonosiwy P. canus oraz dzięciołek Dendrocopos minor.

W wyniku szkód górniczych na terenie zespołu powstały dwa zatopiska, chętnie odwiedzane przez czaple siwe Ardea cinerea, kaczki Anas sp. oraz najmniejszego perkoza – perkozka Tachybaptus ruficollis, który w zespole jest gatunkiem lęgowym. Dodatkowo trzcinowiska porastające brzegi zbiorników wodnych są miejscem gniazdowania trzciniaka zwyczajnego Acrocephalus arundinaceus. Liczne podtopienia stanowią dogodne warunki do bytowania i rozrodu wielu gatunków płazów. Dzięki mozaikowatości i malowniczości siedlisk Uroczyska Buczyny, teren ten jest atrakcyjny z puntu widzenia rekreacji pieszej i rowerowej. 

Uroczysko Buczyna, fot. Krzysztof Sokół, CDPGŚ

Uroczysko Buczyna, fot. Krzysztof Sokół, CDPGŚ

Uroczysko Buczyna, fot Agata Kloczkowska, CDPGŚ
Trasa spacerowa wiedzie po Uroczysku Buczyna - lesie bukowym o charakterze zbliżonym do naturalnego z bogatą fauną ptaków, położonym w centrum aglomeracji.

 Zobacz też:

Szlak Przyrody Województwa Śląskiego prezentuje obiekty przyrodnicze ukazujące dziedzictwo przyrody ożywionej i nieożywionej województwa śląskiego. Aktualnie na Szlaku znajduje się 58 obiektów.

 Czytaj więcej:

Z tego dużego miasta wygodnie na rowerze (Żelazny Szlak Rowerowy) dotrzeć w okolice Zebrzydowic i wkroczyć na Śląsk Cieszyński. Ale my poruszamy się samochodem i planujemy kolejny dzień podróży. Wybór pada na miejscowości Kończyce Małe i Wielkie, gdzie można naprawdę wiele ciekawego odkryć i wieloma miejscami się zachwycić. Nie chodzi tylko o Pałac rodziny Thun z zabytkową kaplicą i winnicą w stylu “Chateau” ale też o położony nieco dalej drewniany kościółek, a przede wszystkim zwany potocznie “cieszyńskim Wawelem” częściowo renesansowy zamek w Kończycach Małych. Miłośnicy przyrody nie przejdą obojętnie obok zabytkowych dębów, zwanych Przemko i Mieszko. Ten drugi ma znacznie ponad 500 lat. Stojąc pod dolną częścią gigantycznego pnia czujemy się jak małe owady.

 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  1248
Lokalizacja:

Chorzów
Gmina: Chorzów
Powiat: Chorzów


Kategoria: 
Natura

Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Zbiornik wodny

Dostępność Całoroczny
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
W pobliżu
Katowice
1.71 km
Pogoda
Katowice
Zakwaterowanie w pobliżu
Katowice
2.71 km
Katowice
3.02 km
Katowice
3.14 km
Chorzów
3.27 km
Katowice
3.32 km
Gastronomia w pobliżu
Katowice
1.61 km
Katowice
1.62 km
Katowice
2.25 km