Трассы
Категория: Отмеченный туристический маршрут

Szlak Tradycyjnego Rzemiosła 2.3

 
автор: Admin
Достопримечательности
Трассы
диограммы

Można powiedzieć, że od co najmniej kilkudziesięciu lat stare, rękodzielnicze umiejętności z jednej strony zagrożone są zanikiem, z drugiej zaś są obiektem coraz większego zainteresowania. Stąd też zrodził się szereg inicjatyw mających za zadanie zachowanie ginących zawodów oraz ich propagowanie. Jedną z nich jest Szlak Tradycyjnego Rzemiosła, będący trasą tematyczną przebiegającą przez bogaty pod względem tradycji regionalnych Śląsk Cieszyński. Inicjatorami powstania szlaku były instytucje i stowarzyszenia z obu stron granicy, dzięki czemu ma on charakter transgraniczny.
Odwiedzając miejsca na szlaku turyści mają szansę nie tylko zapoznania się z interesującymi obiektami czy kolekcjami przedmiotów, ale także poznania lokalnych twórców i rzemieślników, wykonujących rzadkie już zawody. Na trasie znalazły się m.in. miejscowości znane z pielęgnowania dawnych tradycji, takie jak choćby Istebna, Jaworzynka, czy Koniaków.
Trasa łączy miejsca, w których zapoznać możemy się m.in. z dawnym kowalstwem, garncarstwem, wyrobem tradycyjnych instrumentów muzycznych czy, popularnym na Ziemi Cieszyńskiej, koronkarstwem. To zresztą charakterystyczny motyw koniakowskiej koronki stał się znakiem rozpoznawczym szlaku.
Szlak Tradycyjnego Rzemiosła powstał jako część przedsięwzięcia pod nazwą Akademia Ginących Zawodów. W jego ramach, w oparciu o znajdujące się na trasie obiekty oraz siedziby rzemieślników i twórców, stworzono zainteresowanym m.in. możliwość spróbowania własnych sił w tradycyjnym rzemiośle.


Основной способ преодоления трассы
Уровень сложности Время путешествия [мин]
Пешеход лёгкий 530,00 [min]
Подробные параметры маршрута
Название
Значение
Общее расстояние [км]
35,37
Общее расстояние подъёмов [км]
11,35
Общее расстояние съездов [км]
13,30
Общее расстояние по ровной местности [км]
10,71
Сумма подъёмов [м]
733,00
Сумма съездов [м]
840,00
Минимальная высота [м над ур.м.]
270,00
Средняя высота [м над ур.м.]
339,19
Максимальная высота [м над ур.м.]
442,00
Длина маршрута: 35,2
Длина маршрута в Силезском воеводстве: 35,2

Nie jesteś zalogowany. Aby skorzystać z planera podróży musisz się zalogować.

Przejdź do strony logowania.

Смотреть также
Ustroń
Muzeum znajduje się w budynku byłej właścicielki Marii Skalickiej, która ofiarowała go miastu z przeznaczeniem na cele muzealne. W muzeum można obejrzeć druki bibliofilskie, ekslibrisy, drzeworyty i medale, które zgromadziła kolekcjonerka Maria Skalicka a także ręcznie malowaną porcelanę, stroje cieszyńskie i hafty. W muzeum istnieje również Klub Propozycji. Organizowane są liczne spotkania oraz wystawy czasowe. Muzeum czynne jest od 1993 roku.
Ustroń
Устронь - крупнейший курорт Силезского воеводства - славится своими минеральными водами, туристическими достопримечательностями и интересными памятниками архитектуры. Стоит также помнить, что в городе действуют поклонники старой моторизации, которые приглашают в уникальный Музей Мотоциклов „Ржавые алмазы”. В нём можно узнать почти все о старинных однопутных транспортных средствах. Зимой Музей организует мероприятие под названием „Зимний въезд на Ровницу”.
Ustroń
"В 2008 году, после 236 лет непрерывной работы, свою деятельность завершила кузница Устронь. Санаторийный характер города выиграл с промышленностью. Сегодня традиции устронской металлургии и кузнечества- вместе с другими выставками- можно увидеть в Устронском музее, расположенном в здании прежних властей Гуты “Клеменс”. Музей старается играть роль городского культурного центра, поэтому кроме экспозиционной деятельности, издает книги, организовывает юбилеи, встречи и концерты, ознакомливает с устронскими деятелями культуры. Музей расположен на Пути Достопримечательностей техники силезского воеводства."
Ustroń
Бульвары у Вислы в Устрони – популярное место не только для неторопливых пеших прогулок, но и для любителей «Nordic walking» (Скандинавская ходьба) и беговых лыж. Красиво освещенные дорожки пользуются популярностью и зимой, Школа обучения по катанию на беговых лыжах в Устрони обозначила на привислянских бульварах 6 км трасс для любителей классического и свободного стиля лыжного хода. С бульварами соседствует (в районе Летнего центра) Оздоровительный парк, на территории которого расположен Устроньский Амфитеатр – место проведения множества культурных и развлекательных мероприятий.
Ustroń
Powstał w 2011 r. w ramach rewitalizacji gmachu budynku z 1902 r. i pawilonu dostawionego znacznie później na jego tyłach. Mural pokrywa siedem ścian, łącznie o pow. ok. 500 m2. Znajdują się tu kopie wnętrz bibliotek w Dublinie i Edynburgu. W malowidła wkomponowane są również lokalne detale: charakterystyczne dla Ustronia miejsca oraz portrety między innymi Jana Wantuły, miejscowego bibliofila i patrona placówki.
Подробнее