Rezerwat „Cisy koło Sierakowa” w Ciasnej

Miejscowość:
Ciasna
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Rezerwat „Cisy koło Sierakowa” utworzony został w 1957 r., głównie w celu ochrony jednego ze znajdujących się w rejonie Lublińca naturalnych stanowisk cisa pospolitego. Obszar rezerwatu obejmuje nieco ponad 8 ha. Na terenie tym wykształciło się kilka zbiorowisk roślinnych. Jednym z nich jest kwaśna buczyna niżowa, będąca zbiorowiskiem leśnym, zdominowanym (jak zresztą sugeruje nazwa) przez buki, pośród których rosną także inne gatunki drzew. Tutejsza buczyna jest zbiorowiskiem o tyle cennym, że na jej obszarze występuje większość populacji cisa w rezerwacie. Drzewostany w tej części cechują się także wiekowością – mają ponad 150 lat. Kolejne zbiorowisko leśne na tym obszarze objętym ochroną to przystrumykowy łęg jesionowo-olszowy, stanowiący jedną z odmian lasu łęgowego. Łęgi, niegdyś powszechne, zaczęły być tępione w miarę rozwoju gospodarki wodnej, upraw i zabudowy. Lasy łęgowe spotykamy na terenach niemal całej Polski, na siedliskach wilgotnych, w dolinach oraz w rejonie obszarów źródliskowych. W drzewostanach dominuje olsza czarna i jesion. Rezerwat objął swymi granicami także dwa inne zbiorowiska leśne, powszechnie występujące na naszych terenach: środkowopolski sosnowo-dębowy bór mieszany oraz grąd subkontynentalny. Dla pierwszego z nich charakterystyczny jest równorzędny udział sosny i dębu w drzewostanie. Domieszkę stanowi brzoza, grab i osika. Grąd subkontynentalny to zbiorowisko charakterystyczne natomiast raczej dla Polski wschodniej, a więc terenów o klimacie bardziej kontynentalnym. W drzewostanach grądowych dominuje grab, dąb szypułkowy oraz lipa drobnolistna, którym towarzyszą w mniejszej ilości inne gatunki drzew.

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  5
Lokalizacja:

Ciasna
Gmina: Ciasna


Region turystyczny: 
Region Lubliniecko-Kłobucki
Lokalizacja: 
W lesie
Kategoria: 
Natura

Informacje ogólne:
Dostępność Całoroczny
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Trasa narciarska
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
Pliki dźwiękowe
W pobliżu
Sieraków Śląski
3.83 km
Ciasna
5.35 km
Ciasna
5.95 km
Gastronomia w pobliżu
Lubliniec
16.46 km
Lubliniec
16.46 km
Lubliniec
16.48 km
Lubliniec
16.48 km
Lubliniec
16.49 km