Rezerwat Cisy nad Liswartą

Miejscowość:
Herby
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Rezerwat przyrody „Cisy nad Liswartą” jest rezerwatem leśno-florystycznym. Obszar podlegający ochronie zajmuje powierzchnię prawie 24 ha i znajduje się w gminie Herby, w pobliżu przysiółka Łęg. Obok cisa występują tu stanowiska kilkunastu innych roślin chronionych. Obecnie obszar ten wchodzi w skład Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Poznanie obiektu umożliwia ścieżka dydaktyczna.

Cis pospolity

Cis pospolity, będący wiecznie zielonym, niewysokim drzewem iglastym, znany jest przede wszystkim dzięki swej długowieczności. Przypuszcza się, iż drzewo to potrafi dożyć nawet 3 tys. lat (cis w Henrykowie Lubańskim, mający 1200 lat, jest najstarszym drzewem w Polsce). Popyt na cisowe drewno, wykorzystywane od dawna do produkcji łuków, przyczynił się do zagrożenia gatunku, co sprawiło, że już w średniowieczu wydawano akty o jego ochronie.

Rezerwat Cisy nad Liswartą, fot. Michał Romańczyk, CDPGŚ

Rezerwat Cisy nad Liswartą, fot. Michał Romańczyk, CDPGŚ

Rezerwat Cisy nad Liswartą, fot. Michał Romańczyk, CDPGŚ

O Rezerwacie

„Cisy nad Liswartą” to rezerwat przyrody, który utworzony został w 1957 roku dla ochrony naturalnego stanowiska cisa pospolitego Taxus baccata. Populacja cisa składa się z ponad 460 osobników, z których zdecydowana większość posiada drzewiastą formę. Część osobników osiągnęła sędziwy wiek − najstarsze cisy liczą ponad 200 lat i osiągają nawet 12 m wysokości. Populacja ta występuje w lesie łęgowym położonym nad strumieniem przepływającym przez środek rezerwatu. Dominującym zbiorowiskiem jest łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum, który w bezpośrednim sąsiedztwie cieku przechodzi w podgórski łęg jesionowy Carici remotae-Fraxinetum. Bardzo atrakcyjna jest również flora rezerwatu. Spośród 120 gatunków roślin naczyniowych na uwagę zasługują gatunki rzadkie i chronione, takie jak: wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, wroniec widlasty Huperzia selago, widłak goździsty Lycopodium clavatum i jałowcowaty L. annotinum, kukułka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii i szerokolistna D. majalis, podkolan biały Platanthera bifolia, wiechlina odległokłosa Poa remota. Szczególną atrakcję florystyczną stanowią relikty migracji gatunków górskich na niż (aż 12 gatunków), wśród których najbardziej interesujące są liczydło górskie Streptopus amplexifolius i ciemiężyca zielona Veratrum lobelianum. Rezerwat przyrody „Cisy nad Liswartą” położony jest w granicach Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” i podlega ochronie jako  ostoja  Natura 2000 „Łęgi w lasach nad Liswartą” PLH240027.

Rezerwat Cisy nad Liswartą, fot. Michał Romańczyk, CDPGŚ

Rezerwat Cisy nad Liswartą, fot. Michał Romańczyk, CDPGŚ

Rezerwat udostępniony do zwiedzania tylko po wyznaczonych szlakach:

Rezerwat „Cisy nad Liswartą” jest udostępniony turystycznie, ale zwiedzanie jest dozwolone wyłącznie oznakowanym szlakiem ruchu pieszego. Trasa spacerowa pokrywa się z przebiegiem oznakowanej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej „Cisy nad Liswartą” i szlakiem udostępnionym turystycznie.

 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  241
Lokalizacja:

Herby
Gmina: Herby
Powiat: lubliniecki


Region turystyczny: 
Region Lubliniecko-Kłobucki
Lokalizacja: 
W lesie
Kategoria: 
Natura

Informacje ogólne:
Ceny i udogodnienia
Bilety: wstęp wolny
Ceny: wstęp wolny

Dostępność Całoroczny
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
Pliki dźwiękowe
W pobliżu
Zakwaterowanie w pobliżu
Blachownia
9.92 km
Lubliniec
12.09 km
Lubliniec
12.84 km
Gastronomia w pobliżu
Lubliniec
11.81 km
Lubliniec
12.09 km
Lubliniec
12.27 km
Lubliniec
12.31 km