Rezerwat Dolina Łańskiego Potoku w Jasienicy

Miejscowość:
Jasienica
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Łański Potok bierze swój początek na północnych zboczach Zebrzydki (575 m n.p.m.) i Łazka (713 m), położonych w masywie Błatniej w Beskidzie Śląskim. Potok opuszczając tereny górskie wpływa w pofałdowany teren Pogórza Śląskiego. Rezerwat utworzono na terenach leśnych po obu stronach potoku, w rejonie miejscowości Grodziec i Świętoszówka. Ochroną objęto przede wszystkim charakterystyczne zbiorowiska łęgowe.

O Łańskim Potoku

Łański Potok jest leśnym rezerwatem częściowym, utworzonym na terenie gminy Jasienica. Powstał w 1998 r. i objął powierzchnię nieco ponad 47 ha. Obszar jest częścią ekosystemu leśnego Pogórza Śląskiego. Teren rezerwatu jest podzielony na dwa obręby: ochrony czynnej stabilizującej oraz ochrony czynnej kreatywnej. Prowadzi się tu prace zmierzające do przywrócenia bardziej naturalnego charakteru tutejszych lasów. Na terenie objętym ochroną znajdują się dwa zbiorowiska leśne, należące zarazem do zbiorowisk łęgowych. Są to podgórski łęg jesionowy oraz nadrzeczna olszyna górska. Podgórski łęg jesionowy należy do lasów wilgotnych. Jest związany z ciekami wodnymi, a także kompleksami źródliskowymi. To zbiorowisko leśne wykształciło się na wyżynach i w górach, głównie w dolinach mniejszych rzek. Gatunkiem dominującym tu jest jesion wyniosły, natomiast domieszkę stanowią olsza szara i czarna, jawor oraz, w mniejszej ilości, inne gatunki drzew. Nadrzeczna olszyna górska to zbiorowisko należące do lasów wilgotnych, wykształcone na terenach górskich, na obszarach osadów naniesionych przez rzeki (tzw. aluwiów rzecznych). Głównym gatunkiem drzew jest tu olsza szara. Na terenie rezerwatu znajduje się również łąka wilgotna, będąca cennym obiektem dydaktycznym, z uwagi na zachodzące na niej naturalne procesy związane z sukcesją leśną. Rezerwat Dolina Łańskiego Potoku charakteryzuje się stanowiskami chronionej rośliny, ciemięrzycy zielonej. W świecie fauny godne odnotowania jest występowanie bociana czarnego. Tutejsze środowisko sprzyja także występowaniu gadów i płazów, znajdujących tu dogodne miejsca rozrodu.

Rezerwat udostępniony do zwiedzania tylko po wyznaczonych szlakach.

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 1 głosy)
Wyświetlenia:  290
Lokalizacja:

Jasienica
Gmina: Jasienica
Powiat: bielski


Region turystyczny: 
Beskid Śląski, Beskidy i Śląsk Cieszyński
Lokalizacja: 
Nad wodą, W lesie
Kategoria: 
Natura

Informacje ogólne:
Ceny i udogodnienia
Bilety: wstęp wolny
Ceny: wstęp wolny

Dostępność Całoroczny
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
Pliki dźwiękowe
W pobliżu
Grodziec
2.07 km
Pogoda
Katowice
Zakwaterowanie w pobliżu
Górki Wielkie
1.07 km
Górki Wielkie
2.54 km
Górki Wielkie
2.56 km
Gastronomia w pobliżu
Brenna
3.63 km
Górki Wielkie
3.65 km
Jaworze
3.81 km
Jaworze
3.93 km
Pogórze
4.75 km