Szczegóły atrakcji turystycznej
Kategoria: Dziedzictwo kulturowe

Cmentarz z I wojny światowej w Pilicy Biskupicach


Na terenie obecnego województwa śląskiego możemy zobaczyć kilka interesujących cmentarzy z czasów I wojny światowej, która również tutaj zebrała krwawe żniwo. Jeden z większych znajduje się w Biskupicach, zachodniej części miasteczka Pilicy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pochowano na nim prawdopodobnie blisko 1000 żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej, którzy polegli podczas bitwy między Częstochową a Krakowem, pod koniec 1914 roku.

Przebieg walk na Jurze

I wojna światowa toczyła się w latach 1914-1918, a jedną z najkrwawszych jej aren były ziemie polskie. Na początku wojny tereny podzielonej pomiędzy trzech zaborców Jury Krakowsko-Częstochowskiej zajęły szybko wojska austro-węgierskie i niemieckie, wypierając stąd Rosjan. Ci ostatni nie dali za wygraną i jesienią tego samego roku podjęli kontrofensywę – doszło do wyczerpującej bitwy, zwanej bitwą między Częstochową a Krakowem. Wojskom państw centralnych udało się powstrzymać armię rosyjską, ale kosztem wielu ofiar (ich liczba sięgnęła około 70 tysięcy, przy nieznanej liczbie poległych po stronie rosyjskiej).

Cmentarz z I wojny światowej

W okolicach Pilicy, niewielkiego miasteczka położonego na wschód od Zawiercia, miały zginąć ponad 4 tysiące żołnierzy. W dużej liczbie zostali oni pochowani na pilickim targowisku, jeszcze podczas działań wojennych. W 1918 roku specjalne służby armijne (Wydział Grobownictwa Cesarskiej i Królewskiej Komendy Powiatowej w Olkuszu) urządziły cmentarz wojenny, na który przeniesiono ekshumowane zwłoki prawdopodobnie około 1000 żołnierzy. Cmentarz ten powstał w Biskupicach, do 1919 roku samodzielnej wiosce, leżącej na zachód od Pilicy, przy skrzyżowaniu dróg do Ogrodzieńca, Giebła i Gulzowa. Początkowo znajdowało się tutaj kilka mogił zbiorowych i kilkadziesiąt pojedynczych. Ostatecznie na biskupicki cmentarz trafili żołnierze spoczywający wcześniej w Smoleniu, Sławniowie, Strzegowej, Złożeńcu i Pilicy. Według danych z lat 30. ubiegłego stulecia w Biskupicach spoczywało blisko 800 zwłok żołnierzy austro-węgierskich i około 200 armii rosyjskiej. Teren cmentarza otacza współczesne, stylowe ogrodzenie. Groby oznaczone są kamiennymi krzyżami. Do naszych czasów zachował się jeden nagrobek zidentyfikowanego żołnierza - austriackiego podporucznika, Ernesta Jentkiewicza. W 2010 roku odbył się ostatni pochówek anonimowego żołnierza austriackiego, przeniesionego z grobu w Smoleniu.

Lokalizacja
Miła
42-436 Biskupice
Pilica
Jura Krakowsko-Częstochowska
w mieście
Informacje ogólne
: zabytkowe cmentarze
Ceny i udogodnienia
: nie dotyczy
Dostępność
: cały rok

Nie jesteś zalogowany. Aby skorzystać z planera podróży musisz się zalogować.

Przejdź do strony logowania.

Atrakcje
Trasy
Galerie
Pliki dźwiękowe
1523
/Media/Default\.MainStorage/Poi/qtgwvieq.ubu\1523.mp3

W pobliżu
Pilica
Pałac w Pilicy, zwany także zamkiem, to budowla złożona z czterech skrzydeł, okalających dziedziniec, i otoczona bastionowymi fortyfikacjami. Rezydencja, której początki toną w mroku dziejów i która od czasów powstania ulegała wielokrotnym przebudowom, obecnie wraz z bramami, wozownią i oficyną, znajduje się w stanie znacznie zdewastowanym. Obiekt otoczony jest parkiem z okazami drzew, których część uznano za pomniki przyrody.
Biskupice
Jednym z pilickich zabytków jest kościół oraz klasztor franciszkanów-reformatów w Pilicy Biskupicach. Klasztor założony został pod koniec pierwszej połowy XVIII w., a jego fundatorką była wdowa po królewiczu Konstantym Sobieskim, Maria z Wesslów Sobieska, właścicielka Pilicy. Podarowała ona również zakonowi XVI-wieczną kopię ikony Matki Bożej Śnieżnej. Obraz ten, znajdujący się w klasztornym kościele, otoczony jest dużym kultem.
Pilica
Kościół św. Jan Chrzciciela w Pilicy to budowla, na której dzisiejszy kształt złożyło się wiele nawarstwień historyczno-stylowych. Były one wynikiem różnych koncepcji architektonicznych. Pierwotna świątynia, w stylu gotyckim, wzniesiona została na przełomie XIV i XV w. z fundacji Pileckich. Kościół przebudowany został około stu lat później - za czasów, gdy panami tutejszych włości byli Padniewscy. Nabrał wówczas wielu cech barokowych.
Pilica
W Pilicy leżącej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej do dnia dzisiejszego zachował się czytelny układ urbanistyczny, związany z lokacją miasta na prawie magdeburskim pod koniec XIV wieku. Centrum układu stanowi trapezowaty rynek, z którego narożników wybiegają najważniejsze ulice, będące w przeszłości fragmentami znaczących szlaków komunikacyjnych. Warte uwagi są ślady dawnego ratusza, studnia miejska, a nade wszystko stare pilickie kościoły.
Giebło
Giebło położone jest w gminie Ogrodzieniec, przy drodze z Żerkowic do Pilicy. To stara miejscowość, o której pierwsze źródła pisane wspominają w początku XIV wieku. Znajduje się tu dworek szlachecki w zabytkowym parku. Jest tu również otoczony murem, romański kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba, z XII-XIII wieku. Odkryto tu także archeologiczne pozostałości zamku na tzw. "zakościelu". Charakterystyczne dla miejscowości są liczne kapliczki i krzyże, a ciekawostkę stanowi piekarnia "Podpłomyk" - posiadająca średniowieczne tradycje.
Pilica
W Zarzeczu, niewielkiej miejscowości sąsiadującej z Pilicą, znajdują się ruiny kamiennego kościoła pod wezwaniem Świętych Walentego i Stanisława. Świątynię w tym miejscu wzniesiono już w XVI stuleciu jako część zabudowań szpitalnych. W XVII wieku stanął kościół murowany, w którym posługę sprawowali ojcowie z Zakonu Kanoników Regularnych św. Augustyna, zwani Markami. Obiekt popadł w ruinę po rozbiorach, w drugiej połowie XIX stulecia.
zobacz więcej
Szlak Kulinarny Śląskie Smaki
Kroczyce
Zajazd położony w malowniczej scenerii Jury Krakowsko-Częstochowskiej oferuje dania kuchni staropolskiej, jurajskiej i m... więcej>>
Mysłowice
Są takie miejsca gdzie wchodzisz i od razu czujesz się jak w gościnie u przyjaciół.
Katowice
Restauracja Moodro to niepowtarzalny lokal w starej maszynowni należącej do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Tradycje nasz... więcej>>