Szczegóły atrakcji turystycznej

Kategoria: Dziedzictwo kulturowe
Ruiny kościoła Świętych Walentego i Stanisława w Pilicy (Zarzeczu)

Pilica położona jest w środkowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej; w pobliżu miasta biją źródła rzeki Pilicy. Centrum miasta, z placem Mickiewicza, znajduje się na lewym brzegu rzeki; na prawym zaś rozciąga się niewielka wieś Zarzecze. Historia zarówno Pilicy, jak i Zarzecza sięga czasów średniowiecznych. Dzięki temu zachowało się tutaj wiele interesujących zabytków - szczególnie obiektów sakralnych. W Pilicy szczególnie warto zobaczyć XIV-wieczny kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela oraz nieodległy od niego, XVII-wieczny kościółek św. Jerzego. W Biskupicach, tuż poza miastem, zachował się barokowy klasztor franciszkanów z kościołem Najświętszego Imienia Jezus. Dla wielbicieli zabytków interesujące będzie z pewnością odkrywanie tajemniczych historii byłego kościoła św. św. Piotra i Pawła, którego skromne pozostałości stoją na widokowej Górze św. Piotra nad Pilicą, oraz ruin kościoła w Zarzeczu. Ta ostatnia świątynia, funkcjonująca przez stulecia pod wezwaniem św. św. Walentego i Stanisława, najpierw była częścią zabudowań szpitalnych, a od początku XIX wieku służyła miejscowym ewangelikom. Pierwszy, drewniany kościół szpitalny, podlegający pilickiej kolegiacie, wzniesiono jeszcze w XVI wieku. Na początku XVII stulecia szpital i świątynia zostały przekazane Zakonowi Kanoników Regularnych św. Augustyna, którego członków nazywano popularnie Markami. Dzięki szczodrym nadaniom wkrótce zastąpili oni drewnianą świątynię - murowaną. Na początku XIX wieku, kiedy Pilica znalazła się na krótko w granicach Prus, kościół odstąpiono protestantom. W drugiej połowie tegoż stulecia popadł on w ruinę.

Lokalizacja
Zarzecze
Pilica
Pilica
Jura Krakowsko-Częstochowska
w mieście
Informacje ogólne
: źródła historii, kościoły
Ceny i udogodnienia
: nie dotyczy
Dostępność
: cały rok
: pozostały tylko ruiny
Atrakcje
Trasy
Galerie

Pliki dźwiękowe

0834
/Media/Default\.MainStorage/Poi/qop2znhv.s4m\0834.mp3

W pobliżu

Pilica
W Pilicy leżącej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej do dnia dzisiejszego zachował się czytelny układ urbanistyczny, związany z lokacją miasta na prawie magdeburskim pod koniec XIV wieku. Centrum układu stanowi trapezowaty rynek, z którego narożników wybiegają najważniejsze ulice, będące w przeszłości fragmentami znaczących szlaków komunikacyjnych. Warte uwagi są ślady dawnego ratusza, studnia miejska, a nade wszystko stare pilickie kościoły.
Pilica
Kościół św. Jan Chrzciciela w Pilicy to budowla, na której dzisiejszy kształt złożyło się wiele nawarstwień historyczno-stylowych. Były one wynikiem różnych koncepcji architektonicznych. Pierwotna świątynia, w stylu gotyckim, wzniesiona została na przełomie XIV i XV w. z fundacji Pileckich. Kościół przebudowany został około stu lat później - za czasów, gdy panami tutejszych włości byli Padniewscy. Nabrał wówczas wielu cech barokowych.
Biskupice
Jednym z pilickich zabytków jest kościół oraz klasztor franciszkanów-reformatów w Pilicy Biskupicach. Klasztor założony został pod koniec pierwszej połowy XVIII w., a jego fundatorką była wdowa po królewiczu Konstantym Sobieskim, Maria z Wesslów Sobieska, właścicielka Pilicy. Podarowała ona również zakonowi XVI-wieczną kopię ikony Matki Bożej Śnieżnej. Obraz ten, znajdujący się w klasztornym kościele, otoczony jest dużym kultem.
Pilica
Pałac w Pilicy, zwany także zamkiem, to budowla złożona z czterech skrzydeł, okalających dziedziniec, i otoczona bastionowymi fortyfikacjami. Rezydencja, której początki toną w mroku dziejów i która od czasów powstania ulegała wielokrotnym przebudowom, obecnie wraz z bramami, wozownią i oficyną, znajduje się w stanie znacznie zdewastowanym. Obiekt otoczony jest parkiem z okazami drzew, których część uznano za pomniki przyrody.
Pilica
Zabytkowa, drewniana dzwonnica oraz murowana zakrystia, mur kościelny i nagrobki starego cmentarza, są jedynymi pozostałościami po kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Pilicy. XVI-wieczna, drewniana świątynia stała do stycznia 1945 roku na wznoszącym się nad Pilicą Wzgórzu św. Piotra, gdzie przed 800 laty funkcjonowała pierwsza osada miejska, zwana Starą Pilicą. Na pagórek ten warto się wspiąć także w celu podziwiania rozległych widoków.
Pilica
W Pilicy, starym miasteczku leżącym na wschód od Zawiercia, pierwsi Żydzi osiedlili się już w XVI wieku. Przed Holocaustem stanowili tutaj zdecydowaną większość. W XXI wieku jedynym śladem ich ówczesnej obecności jest duży cmentarz, znajdujący się na skraju miasta. To drugi pilicki kirkut, założony w 1842 roku. Zajmuje on powierzchnię około 1 ha, jest ogrodzony; do dziś przetrwało 327 charakterystycznych macew z inskrypcjami głównie w języku hebrajskim.
zobacz więcej

Szlak Kulinarny Śląskie Smaki

Kroczyce
Zajazd położony w malowniczej scenerii Jury Krakowsko-Częstochowskiej oferuje dania kuchni staropolskiej, jurajskiej i m... więcej>>
Zawiercie
Obiekt położony jest w sercu Jury na obrzeżach miasta Zawiercie otoczonymi terenami leśnymi, blisko głównych dróg krajow... więcej>>
Dąbrowa Górnicza
Restauracja Zagłębie Smaku znajduje się na pierwszym piętrze hotelu Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej.
Mysłowice
Są takie miejsca gdzie wchodzisz i od razu czujesz się jak w gościnie u przyjaciół.