Pałac w Miechowicach - dzielnicy Bytomia, mieści się przy ulicy Dzierżonia, przy szkole, niedaleko okazałego kościoła Św. Krzyża. Właściwie to do dnia dzisiejszego zachowała się jedynie oficyna pałacowa, ostatnio przeżywająca ponowny rozkwit. Tuż obok znajdują się pozostałości pałacu, zwanego też ze względu na swój wygląd zamkiem, którego historia jest niezwykle interesująca i kryje wielki mezalians.

Historia pałacu
Sam pałac miechowicki był wspaniały, o czym świadczą stare zdjęcia i ryciny. Jego historia jest bardzo ciekawa, w 1812 roku Miechowice zakupił bogaty kupiec - Ignacy Domes, który już jako nastoletni chłopiec pielgrzymował tędy z Moraw na Górę Św. Anny. Jeszcze w tym samym roku wystawił tu pałac dla swej córki - Marii, która zamieszkała w nim z mężem Franciszkiem Aresinem.

Pałac w Miechowicach
W 1819 roku na Śląsk przybył 16-letni Franciszek Ksawery Winckler, który podjął pracę jako górnik w kopalni w Tarnowskich Górach. Jako bardzo zdolny uczeń i pracownik, szybko stał się pełnomocnikiem Franciszka Aresina w jego kopalni węgla "Maria". Wkrótce Aresin zmarł, a w wyniku epidemii zmarła też żona i starsza córka Franza Wincklera.

Tak oto historia i nieszczęśliwy zbieg zdarzeń sprawił, że znacznie starsza Maria Aresin z domu Domes postanowiła oddać rękę młodemu Franzowi, który pozostał jedynie z młodszą córką - Waleską. Był to mezalians, a nawet lokalny skandal, jednak Maria zwana Różą Śląska ze względu na swą urodę wcale na to nie zważała.

W ten sposób młody Franz Winckler stał się właścicielem wielkiego majątku po Aresinie. Nie spoczął jednak na laurach i nie tylko dobrze nim zarządzał, ale też pomnożył go znacznie. W 1840 roku król pruski Fryderyk Wilhelm IV nadał Wincklerowi tytuł szlachecki, co oznaczało, że mógł on przed nazwiskiem pisać "von". By dać wyraz tej godności, około 1850 roku Franciszek Winckler rozbudował znacznie pałac w Miechowicach.

Jego majątek był ogromny, poza Miechowicami posiadał Katowice, miasteczko Mysłowice i okoliczne wioski, 13 kopalń węgla, udziały w 49 innych i 15 kopalniach galmanu, kopalnie rud żelaza, 7 hut żelaza, 6 hut cynku oraz wapiennik.

Cały artykuł można przeczytać [TUTAJ]

Wyświetlenia:  156