Przewodnik beskidzki; oprowadza w języku polskim, francuskim i rosyjskim.
Przewodnik górski, beskidzki (całe Beskidy); sudecki; oprowadza w języku polskim.
Przewodnik turystyczny po obszarze województwa śląskiego, beskidzki, sudecki; oprowadza w języku polskim, angielskim.
Przewodnik beskidzki (obszar całych Beskidów, klasa II); oprowadza w językach: polskim, czeskim. Pilot wycieczek Polska, Słowacja, Czechy; instruktor przewodnictwa, instruktor nordic walking. Prowadzi działalność gospodarczą PEDRO Usługi turystyczne.
Przewodnik górski, beskidzki (Beskidy Zachodnie, klasa III); w ramach uprawnień Cieszyn, Bielsko-Biała, Żywiec, Wisła, Szczyrk; pilot wycieczek krajowych i zagranicznych, instruktor narciarstwa biegowego, instruktor nordic walking, przewodnik beskidzki rowerowy, instruktor rekreacji ruchowej – narciarstwo zjazdowe. Oprowadza w językach: polskim, angielskim i hiszpańskim. Prowadzi działalność gospodarczą. F.T.U.H. „Wisła Travel”.
Przewodnik górski, beskidzki (Beskidy Zachodnie, klasa III); pilot wycieczek, przewodnik wycieczek rowerowych, przewodnik wycieczek na nartach biegowych; oprowadza w języku polskim. Prowadzi działalność gospodarczą. F.T.U.H. „Wisła Travel”, wystawia faktury.
Przewodnik beskidzki (Beskidy Zachodnie), Babiogórski, Ojcowski Park Narodowy, turystyczny po Katowicach, miasta GOP i po obszarze województwa śląskiego, pilot wycieczek; oprowadza w języku polskim.
Przewodnik górski, beskidzki (Beskidy Zachodnie, licencja Babiogórskiego Parku Narodowego); oprowadza w języku polskim.
Przewodnik górski beskidzki, turystyczny po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; przewodnik po Jurze Krakowsko-Częstochowskie; dodatkowe uprawnienia: przewodnik tatrzański, po obszarze województwa świętokrzyskiego; oprowadza w języku polskim.
Przewodnik beskidzki, klasa III (Beskidy Zachodnie), przodownik turystyki górskiej (Beskidy Zachodnie i Wschodnie), pilot wycieczek.
Przewodnik górski, klasa III na obszar zachodni Beskidów Zachodnich (Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Beskid Mały, Beskid Makowski), zwiedzanie miejscowości: Pszczyna, Cieszyn, Wisła, Ustroń, Istebna, Bielsko-Biała, Żywiec, Wadowice itp. Przewodnik miejski po obszarze województwa śląskiego. Przewodnik po Szlaku Zabytków Techniki.
Przewodnik górski, beskidzki (Beskidy Zachodnie, klasa II); pilot krajowy, organizator wycieczek (działalność gospodarcza); oprowadza w języku polskim.
Przewodnik beskidzki (całe Beskidy), przewodnik sudecki (Sudety z pogórzami); przewodnik turystyczny po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; oprowadza w języku polskim, czeskim, rosyjskim.
Przewodnik górski, beskidzki; po obszarze województwa śląskiego; turystyczny po Piekarach Śląskich; oprowadza w języku polskim.
Przewodnik beskidzki (całe Beskidy), przewodnik sudecki (Sudety z pogórzami), przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; oprowadza w języku polskim, rosyjskim.
Przewodnik górski, beskidzki; sudecki, świętokrzyski; pilot wycieczek; oprowadza w języku polskim.
Przewodnik terenowy, górski, beskidzki (Beskidy Zachodnie); przewodnik po Ojcowskim Parku Narodowym; pilot wycieczek (licencja) krajowych i zagranicznych; oprowadza w języku polskim, francuskim.
Przewodnik górski beskidzki (klasa III, Beskidy Zachodnie, część zachodnia); dodatkowe uprawnienia: licencja na Babiogórski Park Narodowy oraz Ojcowski Park Narodowy, przewodnik górski sudecki, pilot wycieczek; oprowadza grupy osób niepełnosprawnych z różnych rodzajem niedyspozycji (ruchowa, umysłowa, osoby niesłyszące, niewidome); oprowadza w języku polskim i migowym. Prowadzi własną działalność gospodarczą.
Przewodnik górki, beskidzki (Beskidy Zachodnie, klasa III), przewodnik wycieczek, pisze książki historyczne; oprowadza w języku polskim.
Przewodnik górski, beskidzki, turystyka aktywna, kajak, rower.
Przewodnik terenowy beskidzki (Beskidy Zachodnie cz. zachodnia III klasa, Beskidy Wschodnie, licencja BPN; pilot wycieczek zagranicznych – Budapeszt + Węgry; Wiedeń + Austria; oprowadza w językach: polskim, angielskim, niemieckim.
Przewodnik górski, beskidzki (Beskid Zachodni II klasa); miejski po GOP, terenowy po województwie śląskim, po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej; dodatkowe uprawnienia: licencja po Ojcowskim Parku Narodowym, Babiogórskim Parku Narodowym, Pienińskim Parku Narodowym, Gorczańskim Parku Narodowym;
Przewodnik górski, beskidzki (uprawnienia na całe Beskidy od Śląska po Bieszczady wraz z Pogórzami i miastami na tym terenie, II klasa przewodnicka); pilot wycieczek z uprawnieniami sprzed deregulacji, poza Polską specjalizacja na Czechy i Słowację; oprowadza w językach: polskim, czeskim, słowackim.
Przewodnik beskidzki, pilot wycieczek, instruktor narciarstwa; oprowadza w językach: polskim, niemieckim.
Przewodnik beskidzki (całe Beskidy, klasa III); przodownik turystyki górskiej, przewodnik terenowy po obszarze województwa śląskiego; oprowadza w języku polskim.
Przewodnik beskidzki (klasa II); przewodnik jurajski, pilot wycieczek; oprowadza w języku polskim, angielskim i rosyjskim.
Przewodnik górski, beskidzki (obszar zachodni Beskidów Zachodnich obejmujący Beskid Śląski, Beskid Mały, Beskid Makowski i Beskid Żywiecki do Przełęczy Sieniawskiej wraz z położoną od nich na północ częścią Pogórza Karpackiego oraz Orawką; klasa III); oprowadza w języku polskim.
Przewodnik górski, beskidzki, sudecki, tatrzański a także jurajski i świętokrzyski; oprowadza w językach: polskim, angielskim, czeskim, słowackim oraz w języku migowym.
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP, terenowy po obszarze województwa śląskiego i Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i Woźnicko-Wieluńskiej, licencja Ojcowskiego Parku Narodowego, przewodnik po byłym województwie kieleckim, po Sandomierzu, Nysie, Gluchołazach i Prudniku; przewodnik górski, beskidzki klasa II (całe Beskidy), licencja na Parki Narodowe: Babiogórski, Pieniński. Gorczański, Magurski, Bieszczadzki.
Przewodnik beskidzki I klasy (całe Beskidy od Cieszyna do Przemyśla); przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP, terenowy po obszarze województwa śląskiego i Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, oprowadza w języku polskim
Przewodnik górski, beskidzki (Beskidy Zachodnie cz. zachodnia, klasa III), przewodnik terenowy po województwie śląskim, przewodnik miejski po Katowicach i GOP; przewodnik po Ojcowskim Parku Narodowym, przewodnik po Babiogórskim Parku Narodowym, pilot wycieczek Polska i zagranica; dodatkowe uprawnienia: wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży, rezydent turystyczny, przodownik turystyki górskiej PTTK.
Przewodnik beskidzki (III klasa); przewodnik turystyczny terenowy – byłe woj. Bielsko-Biała; pilot wycieczek; oprowadza w j. polskim i gwarze śląska cieszyńskiego; wystawia faktury VAT.
Przewodnik górski, beskidzki (Beskidy Zachodnie); przewodnik po Ojcowskim Parku Narodowym, pilot wycieczek; oprowadza w j. polskim.
Przewodnik beskidzki, przewodnik miejski po GOP, terenowy po województwie śląskim, dodatkowe uprawnienia: po Ojcowskim Parku Narodowym; oprowadza w języku polskim;
Przewodnik turystyczny górski, beskidzki klasy III (Beskidy Zachodnie), przewodnik turystyczny po Cieszynie i Bielsku-Białej; oprowadza w języku polskim, angielskim, niderlandzkim.
Przewodnik beskidzki I klasy (całe Beskidy), przewodnik terenowy województwa śląskiego, przewodnik miejski po GOP (miasta GOP)
Przewodnik górski, beskidzki; oprowadza w języku polskim.