Przewodnik turystyczny po Katowicach, miasta GOP i po obszarze województwa śląskiego, beskidzki (Beskidy Zachodnie), Babiogórski, Ojcowski Park Narodowy, pilot wycieczek; oprowadza w języku polskim.
Przewodnik turystyczny po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; przewodnik po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, przewodnik górski beskidzki; dodatkowe uprawnienia: przewodnik tatrzański, po obszarze województwa świętokrzyskiego; oprowadza w języku polskim.
Przewodnik turystyczny po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; przewodnik beskidzki (całe Beskidy), przewodnik sudecki (Sudety z pogórzami); oprowadza w języku polskim, czeskim, rosyjskim.
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP oraz po obszarze województwa śląskiego; oprowadza w języku polskim, angielskim, niemieckim, dyspozycyjność: do uzgodnienia.
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; przewodnik beskidzki (całe Beskidy), przewodnik sudecki (Sudety z pogórzami); oprowadza w języku polskim, rosyjskim.
Przewodnik po województwie śląskim, po GOP (obecnie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii) oraz po powiecie raciborskim.
Przewodnik jurajski, przewodnik miejski po GOP; dodatkowe uprawnienia: pilot wycieczek; oprowadza w języku polskim, angielskim.
Przewodnik turystyczny po miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w tym mieście Katowice), po województwie śląskim, po Ojcowskim Parku Nardowym; terenowy, oprowadza w języku polskim, angielskim, rosyjskim.
Przewodnik miejski po GOP, terenowy po województwie śląskim, po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, górski, beskidzki (Beskid Zachodni II klasa); dodatkowe uprawnienia: licencja po Ojcowskim Parku Narodowym, Babiogórskim Parku Narodowym, Pienińskim Parku Narodowym, Gorczańskim Parku Narodowym; oprowadza w języku polskim.
Przewodnik miejski po GOP, terenowy po województwie śląskim, przewodnik jurajski, pilot wycieczek, przodownik turystyki pieszej, instruktor ochrony przyrody, instruktor krajoznawstwa, cmentarze wojenne, wycieczki autokarowe, piesze, kolarskie. Oprowadza w języku polskim.
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; dodatkowe uprawnienia: pilot wycieczek, rezydent; oprowadza w języku polskim, angielskim.
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; oprowadza w języku polskim, angielskim.
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP oraz po obszarze województwa śląskiego; oprowadza w języku polskim, francuskim.
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP, terenowy po obszarze województwa śląskiego i Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i Woźnicko-Wieluńskiej, licencja Ojcowskiego Parku Narodowego, przewodnik po byłym województwie kieleckim, po Sandomierzu, Nysie, Gluchołazach i Prudniku; przewodnik górski, beskidzki klasa II (całe Beskidy), licencja na Parki Narodowe: Babiogórski, Pieniński. Gorczański, Magurski, Bieszczadzki.
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP, terenowy po obszarze województwa śląskiego i Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, beskidzki I klasy (całe Beskidy od Cieszyna do Przemyśla); oprowadza w języku polskim.
Przewodnik górski, beskidzki (Beskidy Zachodnie cz. zachodnia, klasa III), przewodnik terenowy po województwie śląskim, przewodnik miejski po Katowicach i GOP; przewodnik po Ojcowskim Parku Narodowym, przewodnik po Babiogórskim Parku Narodowym, pilot wycieczek Polska i zagranica;
Przewodnik terenowy po województwie śląskim, po GOP, po Jurze (m.in. po Ojcowskim Parku Narodowym) oraz po województwie świętokrzyskim, Górach Świętokrzyskich, Sandomierzu, Kazimierzu Dolnym, Puławach, Nałęczowie. Oprowadza w języku polskim.
Przewodnik miejski po GOP, terenowy po województwie śląskim, beskidzki; dodatkowe uprawnienia: po Ojcowskim Parku Narodowym; oprowadza w języku polskim.
Przewodnik beskidzki I klasy (całe Beskidy), przewodnik terenowy województwa śląskiego, przewodnik miejski po GOP (miasta GOP); dodatkowe uprawnienia: przewodnik tatrzański, licencja Tatrzańskiego Parku Narodowego, licencja Ojcowskiego Parku Narodowego;