Przewodnik turystyczny po obszarze województwa śląskiego, beskidzki, sudecki; oprowadza w języku polskim, angielskim.
Przewodnik turystyczny po Katowicach i po obszarze województwa śląskiego, przewodnik po obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego (Kopalnia Guido, Sztolnia Królowa Luiza); oprowadza w języku polskim, francuskim.
Przewodnik turystyczny po Katowicach, miasta GOP i po obszarze województwa śląskiego, beskidzki (Beskidy Zachodnie), Babiogórski, Ojcowski Park Narodowy, pilot wycieczek; oprowadza w języku polskim.
Przewodnik turystyczny po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; przewodnik po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, przewodnik górski beskidzki; dodatkowe uprawnienia: przewodnik tatrzański, po obszarze województwa świętokrzyskiego; oprowadza w języku polskim
Przewodnik miejski po obszarze województwa śląskiego. Przewodnik po Szlaku Zabytków Techniki oraz po obiektach postindustrialnych: Kopania Guido w Zabrzu, Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu, Osiedle Nikiszowiec i Muzeum Śląskie w Katowicach, Radiostacja w Gliwicach i Kanał Gliwicki, Koleje Wąskotorowe w Rudach i Bytomiu, szyby i wieże kopalniane: Prezydent w Chorzowie, KWK Polska w Świętochłowicach, osiedla robotnicze-patronackie np. Borsigwerk w Zabrzu-Biskupicach, architektura modernistyczna itp. Możliwość zorganizowania warsztatów i zajęć edukacyjnych w Sztolni Królowa Luiza.
Przewodnik turystyczny po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; przewodnik beskidzki (całe Beskidy), przewodnik sudecki (Sudety z pogórzami); oprowadza w języku polskim, czeskim, rosyjskim.
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP oraz po obszarze województwa śląskiego; oprowadza w języku polskim, angielskim, niemieckim, dyspozycyjność: do uzgodnienia
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; przewodnik beskidzki (całe Beskidy), przewodnik sudecki (Sudety z pogórzami); oprowadza w języku polskim, rosyjskim.
Przewodnik jurajski, licencja OPN, po województwie śląskim, pilot wycieczek. Oprowadza w języku polskim.
Przewodnik po województwie śląskim, po GOP (obecnie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii) oraz po powiecie raciborskim.
Przewodnik turystyczny po obszarze województwa śląskiego oraz miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w tym po mieście Katowice), przewodnik po Ojcowskim Parku Narodowym; terenowy, oprowadza w języku polskim, angielskim, rosyjskim.
Przewodnik turystyczny po obszarze województwa śląskiego oraz po mieście Katowice, terenowy, miejski; oprowadza w języku polskim, angielskim, niemieckim.
Przewodnik miejski po GOP, terenowy po województwie śląskim, po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, górski, beskidzki (Beskid Zachodni II klasa); dodatkowe uprawnienia: licencja po Ojcowskim Parku Narodowym, Babiogórskim Parku Narodowym, Pienińskim Parku Narodowym, Gorczańskim Parku Narodowym; oprowadza w języku polskim.
Przewodnik terenowy po województwie śląskim, przewodnik miejski po GOP, Przewodnik jurajski, pilot wycieczek, przodownik turystyki pieszej, instruktor ochrony przyrody, instruktor krajoznawstwa, cmentarze wojenne, wycieczki autokarowe, piesze, kolarskie. Oprowadza w języku polskim.
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; dodatkowe uprawnienia: pilot wycieczek, rezydent; oprowadza w języku polskim, angielskim.
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; oprowadza w języku polskim, angielskim.
Przewodnik terenowy po obszarze województwa śląskiego, beskidzki (całe Beskidy, klasa III); przodownik turystyki górskiej; oprowadza w języku polskim.
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP oraz po obszarze województwa śląskiego; oprowadza w języku polskim, francuskim.
Przewodnik turystyczny po województwie śląskim (głównie po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej); oprowadza w języku polskim.
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP, terenowy po obszarze województwa śląskiego i Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i Woźnicko-Wieluńskiej, licencja Ojcowskiego Parku Narodowego, przewodnik po byłym województwie kieleckim, po Sandomierzu, Nysie, Gluchołazach i Prudniku; przewodnik górski, beskidzki klasa II (całe Beskidy), licencja na Parki Narodowe: Babiogórski, Pieniński. Gorczański, Magurski, Bieszczadzki. Dodatkowe uprawnienia:
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP, terenowy po obszarze województwa śląskiego i Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, beskidzki I klasy (całe Beskidy od Cieszyna do Przemyśla); oprowadza w języku polskim.
Przewodnik turystyczny po Katowicach i po obszarze województwa śląskiego; oprowadza w języku polskim, niemieckim.
Przewodnik górski, beskidzki (Beskidy Zachodnie cz. zachodnia, klasa III), przewodnik terenowy po województwie śląskim, przewodnik miejski po Katowicach i GOP; przewodnik po Ojcowskim Parku Narodowym, przewodnik po Babiogórskim Parku Narodowym, pilot wycieczek Polska i zagranica; dodatkowe uprawnienia: wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży, rezydent turystyczny, przodownik turystyki górskiej PTTK.
Przewodnik miejski po GOP, terenowy po województwie śląskim, beskidzki dodatkowe uprawnienia: po Ojcowskim Parku Narodowym; oprowadza w języku polskim.
Przewodnik beskidzki I klasy (całe Beskidy), przewodnik terenowy województwa śląskiego, przewodnik miejski po GOP (miasta GOP)