Przewodnik turystyczny po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; przewodnik po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, przewodnik górski beskidzki. dodatkowe uprawnienia: przewodnik tatrzański, po obszarze województwa świętokrzyskiego. Oprowadza w języku polskim.
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP oraz po obszarze województwa śląskiego; oprowadza w języku polskim, angielskim, niemieckim, dyspozycyjność: do uzgodnienia.
Przewodnik jurajski, przewodnik miejski po GOP; dodatkowe uprawnienia: pilot wycieczek; oprowadza w języku polskim, angielskim.
Przewodnik miejski po GOP, terenowy po województwie śląskim, po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, górski, beskidzki (Beskid Zachodni II klasa); dodatkowe uprawnienia: licencja po Ojcowskim Parku Narodowym, Babiogórskim Parku Narodowym, Pienińskim Parku Narodowym, Gorczańskim Parku Narodowym; oprowadza w języku polskim.
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego. Dodatkowe uprawnienia: pilot wycieczek, rezydent. Oprowadza w języku polskim, angielskim.
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP oraz po obszarze województwa śląskiego; oprowadza w języku polskim, francuskim.
Przewodnik turystyczny miejski po Katowicach i GOP, terenowy po obszarze województwa śląskiego i Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, beskidzki I klasy (całe Beskidy od Cieszyna do Przemyśla); oprowadza w języku polskim.
Przewodnik miejski po GOP, terenowy po województwie śląskim, beskidzki; dodatkowe uprawnienia: po Ojcowskim Parku Narodowym;
Przewodnik beskidzki I klasy (całe Beskidy), przewodnik terenowy województwa śląskiego, przewodnik miejski po GOP (miasta GOP); dodatkowe uprawnienia: przewodnik tatrzański, licencja Tatrzańskiego Parku Narodowego, licencja Ojcowskiego Parku Narodowego; oprowadza w języku polskim.