Utworzony przez:  Edward Wieczorek
Data dodania:  2018-05-04

Park Krajobrazowy „Stawki”

Park utworzony w 1978 r., ma 1800 ha pow. i otulinę wspólną z Parkiem Krajobrazowym „Orlich Gniazd”. Park leży na obszarze przejściowym pomiędzy Wyżyną Częstochowską a Niecką Włoszczowską, na którym znajdują się podmokłe łąki, łęgi, olsy, bory bagienne, grądy i torfowiska. W łęgowych jesionowo-wiązowych lasach rezerwatu „Wielki Las” występuje 120 letnie okazy olszy czarnej i jesionu wyniosłego, a w uroczysku „Babski Las” – bór jodłowy i grąd dębowy. W runie występują rzadkie na niżu gatunki górskie (trybula lśniąca, liczydło górskie, manna gajowa, wietlina odległokłosa, storczyk Fuchsa i skrzyp olbrzymi). W otulinie Parku leży wieś Żuraw z zabytkowym kościołem parafialnym św. Bartłomieja z XV w., kościołem pomocniczym św. Barbary i dworem Laseckich z 1895 r., odbudowanym ze zniszczeń w 1996 r.

 

Wyświetlenia:  4