Utworzony przez:  Edward Wieczorek
Data dodania:  2018-05-04

Próg Lelowski

Mezoregion Wyżyny Przedborskiej, ciągnący się na długości 40 km od płn. zach. na płd. wsch. od doliny Wiercicy w okolicy Julianki na zach. po okolice Otoli w widłach Pilicy i Żebrówki. Od płn. i płn. wsch. próg sąsiaduje z Niecką Włoszczowską a od zach. – z Wyżyną Częstochowską. Tworzy go pasmo wzgórz osiągających wys. od 280 m n.p.m. na płn. do 340 m n.p.m. na płd., podzielonych dolinami Białki i Krztyni na trzy fragmenty. Przez Próg Lelowski biegnie dział wodny I rzędu między Wisłą i Odrą. Jest on zbudowany ze skał wieku kredowego ułożonych monoklinalnie, tworzących niewysoką kuestę (15-35 m). Jej wyraźny odcinek, o kilkunastometrowej wysokości, wznosi się między Sierakowem a Wygiełzowem. Próg zbudowany jest ze zwięzłych wapieni i margli, a jego obniżenia – z luźnych piasków i mniej odpornych odmian skał wapienno-marglistych. Na jego powierzchni występują osady lessowe. Próg Lelowski ma charakter rolniczy i leśny. Obszary leśne występują między Julianką a Bystrzanowicami oraz między dolinami Krztyni i Żebrówki. Jego zachodni fragment należy do Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. W jego obrębie, w Apolonce, znajduje się rezerwat przyrody Kaliszak".

 

Wyświetlenia:  39