Utworzony przez:  Edward Wieczorek
Data dodania:  2018-05-04

Niecka Włoszczowska

Mezoregion Wyżyny Przedborskiej, rozciągający się po obu stronach Pilicy, pomiędzy Wzgórzami Radomszczańskimi, Pasmem Przedborsko-Małogoskim, Płaskowyżem Jędrzejowskim, Progiem Lelowskim, Wyżyną Wieluńską i Wysoczyzną Bełchatowską. Ma ok. 2,2 tys. km2 powierzchni. Zbudowana jest przeważnie z utworów czwartorzędowych: glin zwałowych, piasków i torfowisk. Jej środkową część przecina w poprzek Pilica, a granicę z Płaskowyżem Jędrzejowskim tworzy Biała Nida, przez część płn.-zach. płynie Warta od przełomu między Częstochową a Mstowem do przełomu przez Wyżynę Wieluńską pod Działoszynem. W granicach woj. śląskiego Niecka Włoszczowska osiąga wys. 220-240 m n.p.m. lokalnie dochodzą garby osiągające wys. 260-270 m. Jej rzeźba jest monotonna i przeważnie ma charakter rozległych piaszczystych równin sandrowych z małymi wysokościami względnymi – do 15-20 m. Mezoregion ma charakter rolniczo-leśny, a główne kompleksy leśne występują między Garnkiem, Julianką a Dąbrową Zieloną. Część Niecki Włoszczowskiej zajmuje Park Krajobrazowy „Stawki”. Utworzono tu także 2 rezerwaty przyrody „Borek” w Radoszewnicy i „Wielki Las” w Zalesiu. Głównymi miastami tego regionu w woj. śląskim są Szczekociny i Koniecpol. Przez zach. część regionu przebiegają główne trasy komunikacyjne z Częstochowy do Warszawy, linia kolejowa (dawnej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej) i DK 1.

 

Wyświetlenia:  84