Трассы
Категория: Отмеченный туристический маршрут

„Na Brzozę” z Lubockiego do Pawełek

 
автор: Admin
Достопримечательности
Трассы
диограммы
Откуда:
Pawełki
Куда:
Lubockie

Długość ścieżki dydaktycznej „Na Brzozę” wynosi ok. 5,5 km. Samo przejście takiego dystansu trwa ok. 2 godz., natomiast spokojne zapoznanie się z osobliwościami przyrodniczymi sprawi, że warto spędzić tu przynajmniej dwa razy więcej czasu. Najlepiej wybrać się tutaj w drugiej połowie maja lub w czerwcu, gdy kwitną różaneczniki stanowiące jedną z tutejszych atrakcji. Na trasie wytyczono 10 przystanków z informacjami. Możemy także wykonać zadania związane z poznawaniem przyrody, które umieszczono na tablicach informacyjnych. Będzie na pewno dobra forma edukacji najmłodszych uczestników wycieczki. Początek trasy znajduje się w miejscowości Lubockie, obok leśniczówki, skąd wędrujemy do przystanku zatytułowanego „Drzewa pomnikowe”. Kolejne tablice informacyjne zaznajamiają nas z życiem występujących na tym terenie zwierząt oraz służą rozpoznawaniu tutejszych drzew i zbiorowisk leśnych. Na terenach, przez które przechodzi ścieżka, przeważają siedliska borów mieszanych świeżych i wilgotnych oraz kontynentalny bór mieszany. Do najcenniejszych zbiorowisk leśnych tutejszego parku krajobrazowego należą kontynentalny bór bagienny oraz świetlista dąbrowa. Dwa szczególnie cenne obiekty na ścieżce to staw Brzoza z interesującą flora i fauną, wśród której występują gatunki rzadkie i chronione, oraz stanowisko różanecznika katawbijskiego. Ten pochodzący z Ameryki Północnej krzew pojawił się tutaj na początku XX w., kiedy to z inicjatywy hrabiego Ballestrema powstała w tym miejscu szkółka roślin egzotycznych na potrzeby parku w Kochcicach. Ścieżka kończy się we wsi Pawełki, gdzie znajduje się drewniany kościółek z lat międzywojennych, pierwotnie stojący nad brzegiem stawu Brzoza.


Основной способ преодоления трассы
Уровень сложности Время путешествия [мин]
Пешеход лёгкий 100,00 [min]
Другие способы преодоления трассы
Уровень сложности Приблизительное время в пути [мин]
Велосипедный лёгкий 20,00 [min]
Подробные параметры маршрута
Название
Значение
Общее расстояние [км]
5,53
Общее расстояние подъёмов [км]
0,43
Общее расстояние съездов [км]
0,50
Общее расстояние по ровной местности [км]
4,61
Сумма подъёмов [м]
76,00
Сумма съездов [м]
86,00
Минимальная высота [м над ур.м.]
242,00
Средняя высота [м над ур.м.]
253,36
Максимальная высота [м над ур.м.]
266,00
Города на маршруте:
Pawełki; Lubockie
Длина маршрута: 5,5
Длина маршрута в Силезском воеводстве: 5,5
Поветы: lubliniecki
Воеводства: Силезское
Сервис: парковка

Nie jesteś zalogowany. Aby skorzystać z planera podróży musisz się zalogować.

Przejdź do strony logowania.

Смотреть также
Kochanowice
Кохановице – это административный центр гмины, которая расположена в повяте люблинецком, на территории так званной Белой Силезии. Через село проходит дорога из Ченстоховы в Люблинец. Здесь находится дворец, построенный в начале XIX века, изначально принадлежащий семейству фон Аулок. В межвоенные годы - после разделения местной собственности районным Управлением земельных ресурсов – во дворце разместилась местная школа, которая находится там по сей день.
Pawełki
В небольшой деревне Павелки, лежащей среди лесов у реки Верхняя Лисварта, можно отыскать небольшой красивый, деревянный, выстроенный из бруса костёл Фатимской Божьей Матери. Служит он жителям деревни с 1956 года – раньше был часовней Святого Губерта, которую в такое уж далекое время, в период межвоенного двадцатилетия - 20-30 годы XX века, на одном из торжеств, посвященных Бжозе, поставил граф Людвиг Кароль фон Баллестрем, владелец усадьбы в Кочицах.
Kochcice
Дворец в Кохтицах около Люблинца был построен в первые десятилетия прошлого века графом Людвигом Каролем фон Балештремом, владельцем 3300 га местной недвижимости. Великолепное, трехэтажное здание было построено в необарочном стиле в центре большого парка. С 60-х годов прошлого века во дворце располагается Воеводский реабилитационный центр. В парке находятся также давние приусадебные постройки.
Zborowskie
Мало кто знает, что во второй половине XVIII века Силезия была лидером в производстве... глиняных курительных трубок. Производство трубок было запущено в 1753 году в Зборовском, около Люблинца, компанией, создание которой инициировал владелец люблинецкой недвижимости - Андреас фон Гарнье. Здесь изготавливалось более 2 миллионов трубок в год. Фабрика была закрыта в середине XIX века. До сегодняшнего дня в Зборовском сохранилось одно из четырех фабричных зданий, которое ждет своей ревитализации.
Lubecko
В Любецке, небольшой деревне недалеко от Люблиньца, находится Святыня с чудотворным ликом Ченстоховской Божьей Матери. Происходящая из XVIII века, написанная на металлической поверхности копия Ясногорской иконы висит в главном алтаре старинного костёла Успения Пресвятой Девы Марии, уже несколько столетий притягивая к себе множество паломников, главным образом из ближайших окрестностей. Рядом с костёлом стоит внимания чёрный могильный памятник Франциски Чеменга, верующей из Кануса - небольшого поселка у деревни Дралина, - познавшей Святого Духа.
Подробнее