Przewodnik
Data dodania: 10.06.2020
Magdalena

Beskidzki Szlak Bacówek

Przejdź do podglądu atrakcji turystycznych


Opis:

Beskidzki Szlak Bacówek to propozycja spędzenia wolnego czasu na wędrówce czy spacerze miejscach związanymi z wypasem owiec, przez łąki, polany śródleśne czy hale grzbietów górskich.

Tradycyjne pasterstwo prowadzone jest w Beskidzie Śląskim i Żywieckim nieprzerwanie od XVI w. Jest dziedzictwem kulturowym pasterzy wołoskich, którzy umiejętność prowadzenia górskiego wypasu owiec i wytwarzania serów podpuszczkowych rozpowszechnili w całych polskich Karpatach.
Łąki górskie to także możliwość podziwiania krajobrazu kulturowego związanego z pasterstwem. Trzeba wiedzieć, ze krajobraz ten kształtowany był przez setki lat. Każda więc hala jest poniekąd naszą „zabytkową starówką” zbudowaną i ukształtowaną przez pasterzy i trwają tak niekiedy już przez 500 lat!

Bacówka jest swoistym centrum życia pasterskiego w czasie wypasu. Często usytuowana w miejscach odległych i niedostępnych, służy pasterzom jako schron osłaniający go w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych i do przenocowania. Tu pasterz mieszka, kiedy pasie owce. Niekiedy przez tydzień, albo dwa czy nawet miesiąc, potem przenosi się do innej bacówki.
Ale są też bacówki funkcjonujące przez cały sezon i służące jako miejsce wyrobu sera. Wtedy bacówka służy tylko bacy, to jego warsztat produkcyjny.

Obecnie trwają prace nad wpisem bacowania jako profesji na listę niematerialnego dziedzictwa kultury. Warto wejść w świat na peryferiach, odwiedzić bacę, skosztować oszczypka.


Atrakcje w pobliżu
zobacz więcej