O historii
Data dodania: 12 grudnia 2013

O historii


 Po zakończeniu wojny zdecydowano się na zatrudnienie jeńców przy uruchamianiu przemysłu górnośląskiego. Więźniowie ci żyli i pracowali w nieludzkich warunkach w obozach pracy utworzonych m.in. w Jaworznie, Świętochłowicach czy Chorzowie. Pomimo wywiezienia prawie całego wyposażenia zakładów przemysłowych przez Armię Czerwoną bardzo szybko udało się odtworzyć zakłady pracy i przywrócić przedwojenny poziom produkcji przemysłowej, także dzięki pracowitości i poświęceniu Polaków. Władze komunistyczne podejrzliwie odnosiły się do ludności rodzimej Górnego Śląska, uważając, że jej część uległa germanizacji i nie można przyznać im obywatelstwa polskiego. Ważnym elementem weryfikacji okazała się volkslista. Osoby wpisane na niej do trzeciej i czwartej grupy (tj. autochtoni uważani przez Niemców za częściowo spolonizowanych oraz osoby narodowości polskiej działające na rzecz III Rzeszy) otrzymywały obywatelstwo po złożeniu deklaracji wierności, zaś obywatele figurujący w pierwszej i drugiej grupie (osoby narodowości niemieckiej) musieli poddać się postępowaniu weryfikacyjnemu. W okresie powojennym ważnym politykiem na Śląsku był gen. Jerzy Ziętek, powstaniec śląski, wojewoda i członek Rady Państwa. Z ekonomicznego punktu widzenia korzystny dla opisywanego terenu był początkowy okres rządów Edwarda Gierka (1970–80), któremu województwo zawdzięcza m.in. budowę nowych dróg oraz kompleksu nowoczesnych domów wczasowych w Ustroniu (Beskidy). Jednak uprzywilejowanie robotników śląskich przez Gierka spowodowało wzrost i tak już istniejących antagonizmów pomiędzy Ślązakami a resztą kraju. W katowickiej Kopalni „Wujek” 16 grudnia 1981 r. wybuchł strajk przeciwko niedawnemu wprowadzeniu stanu wojennego; podczas jego pacyfikacji zginęło dziewięciu górników.