O historii
Data dodania: 12 grudnia 2013

O historii


Dzieje terenów wchodzących obecnie w skład województwa śląskiego – pod względem historycznym są to ziemie śląskie i małopolskie – były bardzo burzliwe. Śląsk od ok. 990 r. był związany z państwem polskim, jednak w ciągu kolejnych wieków przechodził z rąk do rąk ze względu na polityczne i ekonomiczne korzyści, jakie zapewniał swoim władcom. Oryginalna kultura i obyczajowość śląska zostały ukształtowane głównie przez wpływy polskie, niemieckie i czeskie. Opisywany obszar zamieszkiwały w IX w. plemiona Opolan, Wiślan i Gołęszyców. Gdy Polanie tworzyli swoje państwo, plemiona te były jeszcze niezależne, jednak nie później niż w 990 r. Mieszko I uzależnił je od siebie. Śląsk przez kilka wieków stanowił przedmiot sporów z państwem czeskim. W okresie rozbicia dzielnicowego zachodnia część dzisiejszego województwa (w tym Racibórz i Cieszyn) wchodziła w skład dzielnicy śląskiej, a pozostałe tereny – krakowskiej. Bytom i Siewierz wraz z zachodnią częścią obecnego województwa w 2. poł. XII w. znalazły się w granicach księstw raciborskiego i opolskiego, natomiast Częstochowa i Będzin pozostały w księstwie krakowskim. W XV i XVI w. opisywane tereny były dzielone na coraz mniejsze księstewka. W 1526 r. Śląsk wraz z Czechami znalazł się pod panowaniem Habsburgów austriackich, a Piastowie rządzili tymi ziemiami jako poddani habsburscy.