Описание события
Дата события: 30 мая 2019

Panel dyskusyjny: Zła mowa - jak hejt zabija dialog


Zapraszamy na panel dyskusyjny Zła mowa - jak hejt zabija dialog odbywający się w ramach obchodów XXI Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 30 maja o godz. 18:00 będziemy gościć dr hab. Michała Rusinek (literaturoznawca, tłumacz, pisarz) oraz dr Wiktora Soral (psycholog społeczny). Spotkanie poprowadzi dr Artur Madaliński (filolog, krytyk literacki).

DR HAB. MICHAŁ RUSINEK pracuje w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyk UJ. Prowadzi wykłady i konwersatoria z teorii literatury na polonistyce i orientalistyce, a także zajęcia z retoryki w Podyplomowym Studium Retoryki i konwersatoria poświęcone przekładowi artystycznemu w Studium Literacko-Artystycznym. Od 2012 roku wchodzi w skład kapituły Alei Pisarzy przy Galerii Książki w Oświęcimiu i zasiada w kapitule konkursu „Społecznik Roku” tygodnika „Newsweek Polska”. Od 2005 jest członkiem Komisji Żywego Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN, a od 2015 roku Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. obecnie prowadzi Fundację Wisławy Szymborskiej. Tłumacz z języka angielskiego (m.in. Milne’a, Barriego, Bonda, Snicketa, Donaldson, Schulza, Ungerera i Goreya). Pisuje - do prasy i dla telewizji - popularyzatorskie felietony o języku i literaturze.

DR WIKTOR SORAL członek Ośrodka Badań Psychologicznych na Wydziale Psychologii Uniwersytecie Warszawskim, psycholog społeczny – badacz. Jego zainteresowania naukowe: sprawczość́ i wspólnotowość́ w postrzeganiu siebie, swoich i innych; struktura i funkcje tożsamości społecznej oraz kolektywnej samooceny; reakcje na zagrożenie pozytywnej tożsamości społecznej; psychologiczne podstawy oraz konsekwencje mowy nienawiści, zastosowanie uogólnionych modeli liniowych, analiz wielowymiarowych, statystycznych systemów uczących się̨ oraz metod Monte Carlo w naukach społecznych, m. in. analizie badań sondażowych, reguły graficznej prezentacji danych liczbowych.

DR ARTUR MADALIŃSKI literaturoznawca, krytyk literacki, wykładowca akademicki. Swoje teksty publikował, między innymi, w „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce”, „Kulturze Liberalnej”, „dwutygodniku”, „Gazecie Wyborczej” i wielu branżowych pismach literackich. Członek redakcji miesięcznika „Znak”. Ekspert w zakresie komunikacji – przez wiele lat kierował zespołami prasowymi instytucji samorządowych szczebla lokalnego i regionalnego. Prowadzi bloga o książkach „biblliotekababel”.

 


Дата
30.05.2019 18:00
- 30.05.2019 20:00
Расположение
в центре города
Адрес
микрорайон Pawlikowskiego PU-13
44-240 Żory
Контакт
тел. 324344584
e-mail: mbp@mbpzory.pl
www: http://www.mbpzory.pl/n,panel-dyskusyjny-zla-mowa-jak-hejt-zabija-dialog
Znajdź wydarzenie
Календарь событий