Описание события
Дата события: 23 марта 2019
pitkuznia

Przywitanie Wiosny


Rada Sołecka wsi Siedliska zaprasza wszystkie dzieci wraz z opiekunami no uroczyste przywitanie Wiosny. 

Impreza odbędzie się dnia 23 marca 2019r. na placu zabaw przy boisku. 


Дата
23.03.2019 16:00
- 23.03.2019 19:00
Расположение
в центре города
Туристический регион
Силезия
Адрес

Siedliska
Контакт
Znajdź wydarzenie
Календарь событий