Трассы
Категория: Отмеченный туристический маршрут

Szlak Józefa Lompy: Woźniki - Wędzina

 
автор: Admin
Достопримечательности
Трассы
диограммы
Откуда:
Woźniki
Куда:
Wędzina

Pieszy, Niebieski szlak Turystyczna prowadzący z Woźników przez Łubszę, Boronów, Lisów, Zborowskie do granicy województwa w pobliżu Wędziny. Najważniejsze atrakcje do zobaczenia na trasie: w Woźnikach - pomnik bitwy woźnickiej, układ urbanistyczny Woźnik z rynkiem i klasycystycznym ratuszem z 1862, drewniany kościół św. Walentego, grób Józefa Lompy, kościół św. Katarzyny; w Łubszy - kościół pw. św. Jakuba; w Boronowie – drewniany kościół z 1611 r. pw. NMP Królowej Różańca Św. oraz droga Huciańska okolona zabytkowymi dębami i lipami; w Lisowie - pałac z pocz. XIX w.; w Zborowskich - kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. i dawna fabryka fajek z XVIII w.; w Wędzinie - pałac, park i mauzoleum von Studnitz'ów. Józef Piotr Lompa urodził się 29 czerwca 1797 r. w Oleśnie; zmarł 29 marca 1863 r. w Woźnikach. Pochodzący z rodziny rzemieślniczej Lompa kształcił się przez pewien czas w katolickim seminarium we Wrocławiu, a po powrocie w rodzinne strony przyczynił się do utworzenia szkoły podstawowej w Lubszy, gdzie jako nauczyciel pracował przez 30 lat, będąc również organistą i pisarzem gminnym. Zajmując się równocześnie twórczością literacką, związał się z bytomskim „Dziennikiem Górnośląskim”, broniącym praw polskiej ludności. Był inicjatorem powstania stowarzyszeń oświatowych oraz domagał się nauki w szkołach języka polskiego oraz historii Polski. Zaangażował się w tworzenie polskich bibliotek. Lompa był autorem podręczników szkolnych, a także dzieł historycznych i etnograficznych, poświęconych głównie regionowi śląskiemu. Starał się także ocalić od zapomnienia lokalne pieśni i inne utwory. Szykanowany przez władze pruskie za swoją działalność, a w końcu zwolniony z pracy, przeniósł się do Woźnik. Trasę znakowaną kolorem Niebieskim przebyć można w całości w 3-4 dni, albo też wybrać jej fragmenty w formie krótszych wycieczek. Szlak rozpocząć można na terenie województwa śląskiego w Woźnikach, niewielkim mieście posiadającym kilka zabytków. Na cmentarzu przy drewnianym kościele św. Walentego znajdują się grób Józefa Lompy. Na trasie szlaku leży także Lubsza - jedna z najstarszych miejscowości Górnego Śląska. To tutaj przez wiele lat mieszkał i pracował Józef Lompa. Obejrzeć tu warto m.in. XIV-wieczny kościół św. Jakuba Starszego Apostoła, w którym śląski działacz był organistą. Szlak kończy się w Oleśnie, mieście należącym obecnie do województwa opolskiego, jednak historycznie leżącym na Górnym Śląsku. Tutaj urodził się Józef Lompa.


Основной способ преодоления трассы
Уровень сложности Время путешествия [мин]
Пешеход лёгкий 880,00 [min]
Другие способы преодоления трассы
Уровень сложности Приблизительное время в пути [мин]
Велосипедный лёгкий 180,00 [min]
Подробные параметры маршрута
Название
Значение
Общее расстояние [км]
58,75
Общее расстояние подъёмов [км]
5,20
Общее расстояние съездов [км]
4,91
Общее расстояние по ровной местности [км]
48,64
Сумма подъёмов [м]
892,00
Сумма съездов [м]
827,00
Минимальная высота [м над ур.м.]
230,00
Средняя высота [м над ур.м.]
275,99
Максимальная высота [м над ур.м.]
350,00
Города на маршруте:
Woźniki; Łubsza; Boronów; Lisów; Zborowskie; Wędzina; Olesno
Длина маршрута: 81
Длина маршрута в Силезском воеводстве: 58,5
Поветы: lubliniecki
Воеводства: Силезское
Сервис: кемпинги

Nie jesteś zalogowany. Aby skorzystać z planera podróży musisz się zalogować.

Przejdź do strony logowania.

Смотреть также
Wędzina
Ведзина – деревня недалеко от Люблиньца, в которой сохранился один из силезских дворцов. Резиденция в стиле классицизма, возведенная во второй половине XIX века и перестроенная в первой половине следующего столетия, в настоящее время находится в частной собственности и недоступна для посещения. Рядом с ней расположен обширный парк с реликтовыми деревьями и мавзолей-усыпальница последних владельцев этих земель – семьи рода фон Штудниц/von Studnitz.
Sieraków Śląski
Силезский Серакув – это одна из деревень, расположенных в люблинецком повяте, в интересной во многих отношениях, хотя и недооцененной туристами, гмине Тясна. Село находится на окраине национального парка «Леса над Верхней Лисвартой». Стоящий здесь (сейчас сильно разрушенный) дворец был построен по инициативе Дитриха фон Клитзинга в 1905 году. Это, конечно же, не первая такая резиденция в Серакове, который, впрочем, в течение веков принадлежал поочередно нескольким родам.
Ciasna
Патока – одна из деревень гмины Часна, люблинецкого повята, в северо-западной части Силезии. Деревня лежит немного в стороне от шумных трасс, на восток от дороги Люблинец-Олесно. Находящийся здесь дворец был возведен в XIX веке, в конце того же столетия был перестроен. Сейчас это двухэтажное здание в стиле необарокко находится в частной собственности.
Przystajń
Пжистайнь - административный центр гмины в клобуцком повяте - это старая деревня XIV-ого века с интересной историей, связанной с давней металлургической промышленностью, которая развивалась здесь в конце XVI века, а также с общественной деятельностью кс. Леопольда Ставицкого и боем, который после 1945 года вела в этих окрестностях независимая организация "Конспиративное Войско Польское". Несомненно, достопримечательностью Пжистайня является объект, построенный в начале XX века и похожий на краковские Суконные ряды.
Zborowskie
Мало кто знает, что во второй половине XVIII века Силезия была лидером в производстве... глиняных курительных трубок. Производство трубок было запущено в 1753 году в Зборовском, около Люблинца, компанией, создание которой инициировал владелец люблинецкой недвижимости - Андреас фон Гарнье. Здесь изготавливалось более 2 миллионов трубок в год. Фабрика была закрыта в середине XIX века. До сегодняшнего дня в Зборовском сохранилось одно из четырех фабричных зданий, которое ждет своей ревитализации.
Подробнее