Трассы
Категория: Отмеченный туристический маршрут

Ciechowice - Racibórz Markowice

 
автор: Admin
Достопримечательности
Трассы
диограммы
Откуда:
Ciechowice
Куда:
Racibórz - Markowice

Rowerowy, Zielony szlak turystyczny prowadzący z Ciechowic do dzielnicy Raciborza - Markowic. Największą atrakcją trasy jest przejazd przez Rezerwat Łężczok. Jest on położony w dolinie Odry, na zachód od wsi Babice. Został utworzony w 1957 roku dla ochrony wielogatunkowego lasu łęgowego i pocysterskich stawów rybnych. Zajmuje powierzchnię 408 ha i należy do największych w Polsce. W rezerwacie żyją m.in. sarny, lisy, zające. Bytuje tu ponad 210 gatunków ptaków, z czego 121 lęgowych. Dużą atrakcją rezerwatu są również leżące na jego terenie stawy: Salm Duży, Salm Mały, Babiczak, Tatusiak, Grabowiec, Ligotnik, Brzeziniak i Markowiak. Zostały założone do hodowli ryb przez rudzkich cystersów na przełomie XIV i XV wieku. Ich ogólna powierzchnia wynosi około 218 ha. Rosnąca tu roślinność wodna i nawodna należy do unikalnych w skali kraju. Wśród najciekawszych roślin wyróżniają się: kotewka orzech wodny, storczyk, strzałka wodna, salwinia pływająca, grzybień biały, grążel Żółty. Jedną z najcenniejszych wartości przyrodniczych rezerwatu są stare aleje nagroblowe powstałe co najmniej dwieście kilkadziesiąt lat temu. Są one miejscem życia wyjątkowo licznych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w tym wielu chronionych. W alejach tych udokumentowano obecność kilkuset okazów drzew o wymiarach pomnikowych. Na terenie Łężczoka znajduje się też jeden obiekt zabytkowy, wpisany do rejestru zabytków. Jest nim dworek myśliwski, usytuowany pomiędzy stawami Ligotnik i Brzeziniak, w południowej części rezerwatu. Został zbudowany przez cystersów rudzkich około 1783 roku. Po wojnie mieściła się w nim gajówka, obecnie jest zrujnowany.


Основной способ преодоления трассы
Уровень сложности Время путешествия [мин]
Велосипедный лёгкий 30,00 [min]
Другие способы преодоления трассы
Уровень сложности Приблизительное время в пути [мин]
Пешеход лёгкий 130,00 [min]
Подробные параметры маршрута
Название
Значение
Общее расстояние [км]
8,46
Общее расстояние подъёмов [км]
1,15
Общее расстояние съездов [км]
1,34
Общее расстояние по ровной местности [км]
5,98
Сумма подъёмов [м]
101,00
Сумма съездов [м]
108,00
Минимальная высота [м над ур.м.]
176,00
Средняя высота [м над ур.м.]
184,08
Максимальная высота [м над ур.м.]
197,00
Города на маршруте:
Ciechowice; Nędza; Racibórz
Длина маршрута: 8,4
Длина маршрута в Силезском воеводстве: 8,4
Поветы: raciborski
Воеводства: Силезское
Сервис: информационные щиты

Nie jesteś zalogowany. Aby skorzystać z planera podróży musisz się zalogować.

Przejdź do strony logowania.

Смотреть также
Racibórz
Костёл св. Иоанна Крестителя – это в настоящее время неоготическое здание с 1856-66 годов, находящееся в Ратибоже-Остроге на ул. Моравской. История костёла в этом месте восходит, однако, к более давним временам, потому что в XIII веке здесь стояли другие деревянные объекты. Нынешний храм, понесший потери в том числе и во время наводнения 1997 года, известен окруженной культом и очень красноречиво написанной иконой Христа - Страстотерпца.
Racibórz
В то время, когда большая часть пивной продукции, производимой крупными концернами, является пивом только по названию, более требовательные любители пива всё чаще выбирают продукты небольших пивоварен. Ратиборская замковая пивоварня гордиться одной из старейших на наших территориях традиций производства пива. Из письменных источников известно, что пивоварение существовало на этих землях как минимум с XIII века. Первые упоминания о княжеской пивоварне относятся к XVI столетию.
Racibórz
Костёл Святого Иакова, стоящий на Рыночной Площади в Рачибоже, был вознесен в XV веке и вместе с монастырем принадлежал ордену отцов доминиканцев, приглашенных в Рачибож в конце первой половины XIII века. Здание костёла пережило довольно бурную судьбу - пало жертвой пожаров, многократно перестраивалось. Старинный монастырь отцов доминиканцев, стоявший рядом с костёлом, был разобран после кассации ордена в 1810 году, когда эта часть Польши отошла к Пруссии.
Racibórz
Приход Успения Пресвятой Девы Марии - это один из старейших ратиборских приходов, охватывающий в настоящее время центр города. Сам храм находится в южном углу рынка, согласно традиции его истоки восходят к началу XII века, однако, по мнению исследователей, костёл был построен чуть позже. Готическая форма костёла с течением времени подвергалась реконструкции. Храм особенно пострадал во время военных действий, однако в последующие годы был подвергнут бережной реконструкции.
Racibórz
Костёл св. Духа в Ратибоже – это здание XIV-го века, история которого в течение многих веков была связана с близлежащим монастырем сестёр доминиканок. Монастырь, в который вступали дочери здешних князей, был одним из основных, религиозных и культурных центров на этих территориях. В этом здании, которое после ликвидации монастырей в прусском государстве в 1810 году претерпело разные превратности судьбы, в настоящее время находится музей с несколькими интересными экспозициями, в частности, из области археологии.
Подробнее
Гастрономия
Biskupice
Powstaliśmy 10 lat temu, aby spełnić nasze marzenia. Te związane z muzyką, końmi, jurą krakowsko – częstochowską i restauracją… Trochę też marzenia o tym, aby mieć coś swojego i pracować dla tego dzieła. Jeśli udało nam się przy okazji sprawić komuś przyjemność, to niezmiernie nam miło. Organizujemy koncerty, recitale, wernisaże, spotkania integracyjne. Latem prowadzimy obozy konne dla dzieci i młodzieży urozmaicone zajęciami językowymi, żeglarskimi, plastycznymi, aktorskimi. Staramy się promować i propagować kulturę, rekreację, sport, turystykę – szczególnie turystykę jeździecką. Co nas napędza ? Widok koni galopujących pod Sokolimi Górami. Zapraszamy ! Zobaczcie je z nami.
Подробнее