Wiercica
Дата добавления: 4 мая 2018
Edward Wieczorek

Wiercica


Wiercica

Prawy dopływ Warty, dług. 30 km i 355,4 km2 powierzchni zlewni, odwadniający Wyżynę Częstochowską i Nieckę Włoszczowską. Jej źródła „Elżbiety” i „Zygmunta” znajdują się w Złotym Potoku, a ujście do Warty – w okolicy Pławna. W Zalesicach utworzono na rzece niewielki zbiornik, zasilany przez „Niebieskie Źródła”. Od Świętej Anny rzeka jest skanalizowana, a jej odcinek, tzw. Nowy Kanał uchodzi do Warty w Karczewicach. Nad Wiercicą leżą: Złoty Potok, Janów, Przyrów, Święta Anna, Gidle. W wielu miejscach wzdłuż rzeki znajdują się stawy rybne. Od Sygontki do Karczewic możliwy jest spływ kajakiem. Z biegiem rzeki wyznaczono też 58 km ścieżek rowerowych, tworzących Turystyczną Dolinę Wiercicy.