Новости

Дата добавления: 16 апреля 2013
Автор: rafal
Rozstrzygnięto konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego


Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki. Na realizację zadania 4. związanego z organizacją imprez odbywających się 8 czerwca 2013 r. podczas Święta Szlaku Zabytków Techniki „Industriady” rozdysponowano kwotę 350 000 zł. Dofinansowanie otrzymało 12 podmiotów.

Найти