Новости
Дата добавления: 25 февраля 2013
Автор: rafal

O przyjmowaniu wniosków obszarowych, ONW i rolnośrodowiskowych


Starosta Raciborski oraz Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Terenowe w Raciborzu zapraszają na spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące X kampanii przyjmowania wniosków obszarowych, ONW i rolnośrodowiskowych. Spotkanie odbędzie się 11 marca 2013 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu.
W programie przewidziano wystąpienia przedstawicieli:
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- Agencji Rynku Rolnego w Katowicach
- Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - PZDR w Raciborzu
- Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu
- Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Raciborzu
- Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Raciborzu
- Banku Spółdzielczego w Raciborzu
- Banku Gospodarki Żywnościowej w Raciborzu

ZAPRASZAMY!


Найти