Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 6 września 2017 - 27 września 2017

XXX Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai


Tradycyjnie już we wrześniu Raciborskie Centrum Kultury zaprasza na koncerty w ramach XXX Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai. Koncerty odbędą się w raciborskich świątyniach. Zobacz, kto wystąpi.

6 września, godz. 18.45, kościół pw. WNMP w Raciborzu - koncert inauguracyjny poświęcony twórczości Alberika Mazáka (1609-1661), czeskiego kompozytora urodzonego w Raciborzu.

Capella Regia Praha (Czechy) w składzie: Lucie Hulová, Viktor Mazáček(skrzypce), Ondřej Míchal (wiolonczela), Robert Hugo (organy).

Soliści: Michaela Šrůmová (sopran), Sylva Čmugrová (alt), Ondřej Šmid (tenor), Michael Pospíšil (bas).

10 września, godz. 16.00, kościół pw. NSPJ w Raciborzu - kwintet dęty blaszany pod dyrekcją Władysława Mołdrzyka - Maciej Somerla (organy)

Maciej Somerla – urodził się 1.12.1994 r. w Raciborzu. Ukończył z wyróżnieniem PSM w Raciborzu oraz Rybniku. Obecnie jest studentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie organów profesora Andrzeja Chorosińskiego. Ponadto studiuje na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest laureatem wielu konkursów organowych rozgrywanych m.in. w Krakowie, Warszawie czy Olsztynie, za co w 2013 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W październiku 2016 zdobył V miejsce na międzynarodowym konkursie improwizacji organowej w Opavie. Brał udział w kursach prowadzonych przez wybitnych profesorów: Davida Titteringtona, Wolfganga Seifena, Wolfganga Zerera, Juliana Gembalskiego, Józefa Serafina i wielu innych. W sierpniu 2012 koncertował w Mazamet (Francja) w ramach festiwalu „Autan en empor tent les orgues”. W styczniu 2014 r. koncertował w ramach krakowskiego festiwalu “Pax et Bonum et Musica” , zaś w sierpniu 2015 r. występował w ramach festiwalu muzyki organowej w Sejnach oraz Anykščiai (Litwa). Regularnie także koncertuje w ramach festiwalów muzyki organowej w Raciborzu i Rybniku. Jest organistą w swojej rodzinnej parafii w Tworkowie, gdzie stara się o ubogacenie życia muzycznego mieszkańców.

13 września, godz. 18.45, kościół pw. WNMP w Raciborzu - Ernst Wally (Austria) - koncert organowy

Ernst Wally - absolwent Wiedeńskiego Gimnazjum Muzycznego. Studiował organy, kompozycje, muzykę kościelną oraz wychowanie muzyczne w Wiedniu i Paryżu. Sprawował funkcję organisty w różnych kościołach Wiednia, a od roku 2010 został organistą tytularnym katedry św. Stefana. Jego działalność koncertowa i kompozytorska znana jest w całej Europie i za oceanem; wiele razy współpracował z orkiestrą symfoniczną radia wiedeńskiego. Wykonywał też Symfonię organową Camilla Saint-Saensa z orkiestrą „Wiedeńskich Symfoników”. Ernst Wally komponuje muzykę nie tylko na organy solo, bo także na organy i inne instrumenty, jak również muzykę kameralną i sakralną.

20 września, godz. 18.45, kościół pw. WNMP w Raciborzu - trio muzyki barokowej (Czechy): Pavel Hromádka - trąbka, Dušan Foltýn – obój i Tomáš Thon – organy.

24 września, godz. 15.00, kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Raciborzu - koncert zespołu Classic Ensamble

Zespół Classic Ensamble w składzie: Gabriela Ciołek-Sitter – sopran, Barbara Śrubarz – flet, Aleksandra Stopa – wiolonczela, Elżbieta Włosek-Żurawiecka – pozytyw, Arkadiusz Popławski – organy.

Arkadiusz Popławski – urodzony w 1975 r. w Raciborzu na Górnym Śląsku. Absolwent PSM I st. w Raciborzu w klasie organów Henryka Klai i PSM II st. w Rybniku w klasie organów Elżbiety Włosek-Żurawieckiej, a także Metropolitarnego Studium Muzyki Kościelnej w Katowicach. Ukończył studia muzyczne na Wydziale Instrumentalistyki w klasie organów dra hab. Tomasza Orlowa oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością dyrygencką w klasie prof. Jadwigi Sikory, uzyskując tytuł magistra sztuki. Wielokrotny uczestnik międzynarodowych kursów improwizacji organowej w ramach Letnich Akademii Organowych w Odenthal - Altenberg Niemczech pod kierunkiem prof. Wolfganga Seifena. W latach 1987-1996 organista kościołów w Raciborzu, w latach 1996-2010 główny organista w Bazylice Narodzenia NMP w Pszowie, od 2012 r. organista Archikatedry pw. Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja we Fromborku, gdzie pełni funkcję organisty liturgicznego i prezentującego walory brzmieniowe organów w czasie koncertów dla turystów, pełni funkcję opiekuna i konserwatora katedralnych organów, a od 2015 r. jest dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej we Fromborku, który w tym roku obchodził jubileusz 50-lecia istnienia i po Gdańsku-Oliwie jest drugim najstarszym festiwalem organowym w Polsce. Arkadiusz Popławski od 2016 r. związany jest również z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, gdzie prowadzi zajęcia z gry organowej, improwizacji i gry liturgicznej na specjalności muzyka kościelna Wydziału Edukacji Artystycznej. Prowadzi aktywną działalność koncertową w kraju i za granicą jako solista i akompaniator. Występował m.in. w ramach corocznych Festiwali Organowych i Chóralnych Fide et Amore w Żorach, podczas Dni Muzyki Organowej organizowanych przez władze miasta Rybnika i Raciborza. W latach 2007-2013 występował jako solista w corocznych Tyskich Wieczorach Kolędowych w Tychach, brał udział w XVI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Wokalnej Viva il Canto w Cieszynie. Koncertował na Wielkanocnych Koncertach Muzyki Sakralnej w Białej Podlaskiej a także w Leverkusen w Niemczech w ramach corocznych Nocy Organowych Orgelnacht. W 2010 roku grał na Międzynarodowym Festiwalu Musica Sacra w Skoczowie, a w latach 2010 i 2011 na Międzynarodowej Dekadzie Muzyki Organowej w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. W 2011 roku koncertował na Letnim Recitalu Organowym w Pogórzu. Działając jako muzyk kościelny Górnego Śląska, w latach 2006-2011 dekretem arcybiskupa katowickiego Damiana Zimonia pracował w Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej w Katowicach, opracowując wiele akompaniamentów organowych do pieśni zawartych w nowo powstałym trzytomowym „Chorale Śląskim”. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. W 2009 roku odznaczony Srebrną, a w 2012 roku Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za działalność artystyczną w społecznym ruchu muzycznym. W 2011 roku otrzymał Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, nadaną przez Sejmik Województwa Śląskiego. W 2012 r. został odznaczony Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2014 r. otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za całokształt działalności artystycznej na terenie Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem społecznej działalności na rzecz krzewienia kultury muzycznej w środowiskach amatorskich (współpraca z amatorskimi zespołami śpiewaczymi, koncerty w środowiskach wiejskich, koncerty edukacyjne dla szkół itp.).

Gabriela Ciołek-Sitter - jest absolwentką PSM I i II stopnia im. K. I A. Szafranków w Rybniku w klasie fortepianu. Studia muzyczne kontynuowała w Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tam też rozpoczęła naukę śpiewu w PSM II stopnia im. W. Żeleńskiego w klasie prof. J. Zatheyowej. Po ukończeniu studiów pracowała w redakcji Encyklopedii Muzycznej PWM w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w Krakowie, kontynuowała naukę śpiewu u prof. J. Zatheyowej oraz prowadziła działalność koncertową. Występowała jako solistka Akademickiego Chóru Organum w Krakowie, oraz w licznych koncertach muzyki oratoryjnej i kameralnej. Z chórem Organum odbyła wiele podróży koncertowych w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, we Włoszech, w Szwajcarii, we Francji, w USA.

W latach 1992-2005 mieszkała w USA, gdzie kontynuowała działalność koncertową i pracowała jako nauczyciel śpiewu, fortepianu oraz prowadziła zajęcia z terapii emisji głosu. Regularnie współpracowała z Oshkosh Chamber Singers. Była uczestnikiem konkursu Petera Pearsa w Londynie. Brała udział w seminariach i klasach mistrzowskich z Helmuthem Rillingiem (Bach Academie, Stuttgart), Sir Davidem Wilcocksem (King's College, Cambridge) i Johnem Allexandrem (Cleveland Conservatory of Music, Cleveland). Obecnie jest pedagogiem PSM w Rybniku i koncertującą solistką.

Barbara Śrubarz – od samego początku edukacji i kariery muzycznej jest związana z Górnym Śląskiem, gdzie ukończyła podstawową szkołę muzyczną Rybniku, a następnie liceum muzyczne w Katowicach. Wyższe studia ukończyła w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie fletu. Po ukończeniu studiów grała w orkiestrze Filharmonii Opolskiej na stanowisku pierwszego flecisty, z którą koncertowała w kraju, jak również za granicą w Niemczech, Danii, Belgii, Holandii i Hiszpanii w ramach współpracy z Ballet Classique de Paris.

Równolegle z działalnością orkiestrową pracuje jako nauczyciel gry na flecie w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Żorach. W ramach działalności pedagogicznej odbyła kursy mistrzowskie, m.in. u prof. Petera Lucasa Grafa (Szwajcaria), prof. Mirjamnastasi(Niemcy), prof.Barbara Gisler-Haase oraz prof. Furughkarimidjafarzadeh(Austria).Od 1993r. Jest flecistkąorkiestry Symfonicznej im. Braci Szafranków w Rybniku. Jest zaangażowana w projekty orkiestrowe realizowane przez ZPSM I i II stopnia im. Braci Szafranków w Rybniku oraz Orkiestrę Kameralną Camerata Sariensis w Żorach. Aktywnie angażuje się w życie kulturalne środowiska poprzez działalność kameralną, m.in. w Zespole Muzyki Dawnej.

Aleksandra Stopa - ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. w Rybniku w klasie wiolonczeli. Studia muzyczne kontynuowała w Akademii Muzycznej w Krakowie. W trakcie studiów i po ich ukończeniu brała udział w licznych kursach muzycznych, prowadzonych m.in. przez profesorów: Witolda Hermana, Iwana Monighettiego, Kurta Lewina, Andrzeja Orkisza, Pawła Głombika, Clausa Reinchardta. Po studiach była członkiem orkiestry kameralnej Capella Cracoviensis w Krakowie. Jako kameralistka koncertowała w wielu krajach, m.in. w: Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, USA. Była współzałożycielem i muzykiem Zespołu Muzyki Barokowej w Krakowie. Obecnie jest nauczycielem gry na wiolonczeli w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Żorach i Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Rybniku. Jest również członkiem Orkiestry Symfonicznej im. Braci Szafranków w Rybniku oraz Orkiestry Kameralnej Camerata Sariensis w Żorach.

Elżbieta Włosek-Żurawiecka – ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. W Rybniku w klasie fortepianu, a następnie studiowała na Wydziale Wychowania Muzycznego oraz na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego.

W latach 1993/94 odbyła uzupełniające studia podyplomowe w Konserwatorium Muzycznym w Toulouse (Francja), które zakończyła egzaminem konkursowym, zdobywając I miejsce w kategorii organisty koncertowego. Była uczestniczką wielu kursów mistrzowskich w kraju i za granicą, m.in. z profesorami: Jean Boyer, M. Torrent, L.F. Tagliavinii Wolfgang Seifen. Od roku 1985 prowadzi klasę organów i fortepianu w szkole muzycznej w Raciborzu oraz od roku 1090 klasę organów w szkole muzycznej w Rybniku. Oprócz tego prowadzi działalność koncertową w kraju i za granicą jako solistka i kameralistka. Jest wieloletnim organizatorem artystycznym Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w Rybniku i Raciborzu, z którymi współpracowała jako registrator od samego początku, tj. od roku 1985. Od roku 2010 koncertuje w Zespole Muzyki Dawnej, obecnie Classic Ensamble, który specjalizuje się w opracowywaniu muzyki późnego baroku, stylu gallant i muzyki klasycznej - aż po wczesny romantyzm, na głos i instrumenty wchodzące w skład zespołu.

Program koncertu „Classic Ensamble”:
1. C.P.E.Bach – Hamburger Sonate G-dur na flet i b.c.: Allegretto =, Rondo – Presto.
2. J. Haydn – Benedictus z „Kleine Orgelmesse” w opracowaniu na sopran, flet i basso continuo
3. J. Haydn – Koncert D-dur cz. II w opracowaniu na flet, wiolonczelę i pozytyw
4. W.A. Mozart – Agnus Dei z „Mszy koronacyjnej”
5. W.A. Mozart – Andante C-dur KV 315 w opracowaniu na flet i basso continuo
6. F. Schubert – Ave Maria

27 września, godz. 18.45, kościół pw. WNMP w Raciborzu - koncert laureatów konkursów organowych powiatu raciborskiego: Marcina Knury, Magdaleny Pohlmann i Mariusza Wyciska z udziałem solistki – Agaty Serafin (skrzypce)

Wszyscy uczą się w klasie organów Elżbiety Włosek-Żurawieckiej, którą prowadzi przy PSM I stopnia w Raciborzu od roku 1986 oraz przy PSM II stopnia w Rybniku od roku 1990. Większość jej najzdolniejszych uczniów rekrutuje się z raciborskiej szkoły muzycznej, a szlifując swe umiejętności w PSM II stopnia w Rybniku zdobywa laury ogólnopolskich konkursów. Wśród jej wychowanków są już absolwenci akademii muzycznych i innych uczelni muzycznych w kraju i za granicą. Uczniowie i absolwenci jej klasy zawsze czynnie biorą udział w Dniach Muzyki Organowej i Kameralnej, także w innych okazjonalnych koncertach, korzystając z zaproszenia miejscowych proboszczów.

Magdalena Pohlmann – pochodzi z Pietraszyna, ukończyła klasę fortepianu (Gabrieli Plury) i III klasę organów w PSM I stopnia w Raciborzu oraz zdała egzamin wstępny do PSM II stopnia w Rybniku, gdzie będzie kontynuować edukację muzyczną w klasie organów Elżbiety Włosek-Żurawieckiaj. W tym roku szkolnym 2016/2017 osiągnęła następujące laury: III miejsce w XIII Białostockim Festiwalu Młodych Organistów w Białymstoku; II miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie im. Mariana Sawy w Warszawie, a 30.05 została laureatką Raciborskiej Gali Młodych Talentów.

Mariusz Wycisk – pochodzi z Kuźni Raciborskiej, ukończył klasę akordeonu (Teresy Kwiatkowskiej), a po roku nauki w klasie organów przystąpił do egzaminu wstępnego i zdał do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Rybniku, gdzie kontynuuje naukę w klasie organów mgr Elżbiety Włosek-Żurawieckiej. Obecnie ukończył klasę trzecią i co roku jest co najmniej trzykrotnym laureatem ogólnopolskich konkursów organowych. W kończącym się roku szkolnym 2016/2017 osiągnął 4 znamienne laury: I miejsce w VIII Ogólnopolskim Konkursie Organowym uczniów szkół muzycznych w Olsztynie; I miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie im. Mariana Sawy w Warszawie; II miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Organowym i Kompozytorskim w Bielsku-Białej i III miejsce w XIII Białostockim Festiwalu Młodych Organistów w Białymstoku.

Marcin Knura – pochodzi z Brzezia, absolwent klasy fortepianu (Ireny Schmidt) w PSM I stopnia w Raciborzu i tegoroczny absolwent klasy organów Elżbiety Włosek- Żurawieckiej w PSM II stopnia w Rybniku. Jest dwukrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego oraz Marszałka Województwa Śląskiego, zdobywcą Grand Prix konkursu Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w roku 2016. W czerwcu br. zdał egzamin wstępny i będzie kontynuował swoja edukację muzyczną na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W roku szkolnym 2016/2017 wziął udział w czterech konkursach organowych i osiągnął w nich znamienne laury, wszystkie w najstarszych grupach wiekowo-programowych: w V Ogólnopolskim Konkursie im. Mariana Sawy w Warszawie zajął I miejsce, w VIII Ogólnopolskim Konkursie Organowym uczniów szkół muzycznych w Olsztynie również I miejsce, w XIII Białostockim Festiwalu Młodych Organistów w Białymstoku - II miejsce, a w III Ogólnopolskim Konkursie Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego w Białymstoku zdobył wyróżnienie.

ZAPRASZAMY!!!


Data
06.09.2017
- 27.09.2017
Położenie
w mieście
Rodzaj wydarzenia
Kulturalne
Adres

Racibórz
Kontakt
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń