Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 13 maja 2017

Konkurs wiedzy "Ziemia obiecana"- książka kontra film


Konkurs wiedzy na temat „Ziemi obiecanej” z okazji 150 rocznicy urodzin Władysława Reymonta.

Pytania konkursowe pochodzić będą z:

- książki „Ziemia obiecana” Władysława Reymonta

- filmu "Ziemia obiecana" w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Konkurs odbędzie się 13 maja o godz. 10.00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza 12. Zgłoszenia do 10 maja w oddziałach i filiach biblioteki.

Konkurs wiedzy „Ziemia obiecana” Władysława Reymonta kontra „Ziemia obiecana” Andrzeja Wajdy

Regulamin

ORGANIZATOR
1. Organizatorem Konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Jana Kasprowicza 12, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest elementem programu popularyzacji czytelnictwa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu.

CEL KONKURSU
1. Popularyzacja książki „Ziemia obiecana” Władysława Reymonta oraz filmu „Ziemia obiecana” w reżyserii Andrzeja Wajdy.
2. Upamiętnienie 150 rocznicy urodzin Władysława Reymonta (1867-1925)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, bez ograniczeń wiekowych.
2. Pytania konkursowe pochodzić będą z książki „Ziemia obiecana” Władysława Reymonta i jej ekranizacji w reżyserii Andrzeja Wajdy.
3. Konkurs odbędzie się 13 maja 2017 r. (sobota) o godz. 10.00 w Bibliotece przy ul. Jana Kasprowicza 12

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników i przedstawicieli Organizatorów.
2. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w filiach i bibliotekach wymienionych w Postanowieniach końcowych, punkt 2.
3. Ostateczny termin zgłoszenia do Konkursu mija 10 maja 2017 r.

KOMISJA
1. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora.
2. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

NAGRODY
1. Zostaną przyznane trzy nagrody: za zajęcie I, II i III miejsca w Konkursie.
2. Uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród nastąpi w dniu konkursu tj. 13 maja 2017 r. w Bibliotece przy ul. Jana Kasprowicza 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest dostępny w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu i na stronie internetowej www.biblrac.pl
2. Chęć udziału w Konkursie należy zgłaszać do 10 maja 2017 roku w niżej wymienionych filiach i bibliotekach:
Filie i oddziały Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu:
Filia Nr 1 Studzienna, ul. Bojanowska 5
Filia Nr 2 Ostróg, ul. Bielska 12
Filia Nr 3 Ocice, ul. Tuwima 1
Filia Nr 4 Szpital, ul. Gamowska 3
Filia Nr 5 Płonia, ul. Sudecka 2
Filia Nr 8, ul. Żorska 2
Filia Nr 9 Brzezie, ul. Myśliwca 9
Filia Nr 10 Markowice, ul. Jordana 6
Eureka – Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, ul. Kasprowicza 12
Wypożyczalnia Główna, ul. Kasprowicza 12
Wypożyczalnia i Czytelnia Naukowa, Rynek 12

Biblioteki powiatu raciborskiego:
Gminna Biblioteka Publiczna w Kornowacu
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzanowicach
Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku
Gminna Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej
Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach

Źródło: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu

 

 


Data
13.05.2017 10:00
- 13.05.2017 12:00
Położenie
w mieście
Rodzaj wydarzenia
Kulturalne
Region turystyczny
Śląsk
Adres
ulica Jana Kasprowicza 12
47-400 Racibórz
Kontakt
tel. +48 32 415 37 24
email: biblrac@poczta.onet.pl
www: www.biblrac.pl
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń