Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 1 marca 2009 - 2 marca 2009
rafal

Amatorskie zawody Slalom Gigant w Narciarstwie Alpejskim


Amatorskie zawody Slalom Gigant w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Pilska
Hala Miziowa
 • 01.03.2008r. – grupy: I,II,III,IV start 10:00
 • 02.03.2008r. – grupy: V,VI,VII start 11:00


REGULAMIN


Amatorskich Zawodów Narciarskich Slalom Gigant o XXXIX „Puchar Pilska” na Hali Miziowej w Korbielowie
 • 28.02.2009r. grupa I,II,III,IV oraz „Weterynarze” i „Dziennikarze”
 • 01.03.2009r. grupa V,VI,VII
1. Organizatorzy:
 • Wójt Gminy Jeleśnia
 • Współorganizatorzy:
 • Ośrodek Narciarski ,, Pilsko”,
 • Schronisko na Hali Miziowej,
 • Starostwo Powiatowe w Żywcu,
 • GOPR na Hali Miziowej
 • Żywiec Zdrój
 • Patronat medialny:
 • Radio Bielsko
 • Kronika Beskidzka
2. Zawody zostaną przeprowadzone w dniach: 28.02-01.03.2009r. na stoku Pilska- Hala Miziowa w konkurencji slalom gigant.

3. Udział w amatorskich zawodach mogą wziąć osoby spełniające kryteria:
 • terminowe zgłoszenie udziału,
 • posiadanie odpowiednich umiejętności narciarskich i dobrego stanu zdrowia,
 • osoby, które zakończyły karierę sportową, co najmniej trzy lata temu.
 • dzieci i młodzież szkolna muszą posiadać pisemną zgodę rodziców – do wypełnienia druki w biurze zawodów.
 • każdy zawodnik musi posiadać aktualny dowód tożsamości
4. Zgłoszenia: w dniu 28.02.2009r. od 8:00 do 10:30 oraz w dniu 01.03.2009r.– Biuro zawodów przyjmuje zapisy od godziny 8:30 do 10:30.
Biuro zawodów znajduje się w Schronisku na Hali Miziowej.
Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko uczestnika, dokładną datę urodzenia oraz adres. Startujący należący do GOPR-u na zgłoszeniu powinni obok nazwiska wpisać GOPR. Zgłoszenia są przyjmowane tylko w biurze zawodów
w godzinach otwarcia. Zgłoszenie winno być wypełnione czytelnie (drukowanymi literami)!!!
Ilość uczestników ograniczona:
 • 28.02.2009r. 150 uczestników w grupach: I,II,III,IV
 • 01.03.2009r. 150 uczestników w grupach: V,VI,VII
Zamkniecie listy startowej:
 • w dniu 28.02.2009r.o godz. 10:30, jeśli przed upływem godz.10:30 zgłosi się 150 uczestników zgłoszenia nie są już przyjmowane.
 • w dniu 01.03.2009r.o godz. 10:30 , jeśli przed upływem godz.10:30 zgłosi się 150 uczestników zgłoszenia nie są już przyjmowane.

5. Konkurencja zostanie przeprowadzona w 7-miu grupach wiekowych kobiet
i mężczyzn w dniach: 28.02.2009r. grupa I, II, III,IV oraz grupy „Weterynarze” i „Dziennikarze” następnie w dniu 01.03.2009r.grupa V,VI, VII:
 • I grupa „ O „ rocznik 2002 i młodsi (nagrody rzeczowe)
 • II grupa– rocznik 2001 do 1999 r. (nagrody rzeczowe)
 • III grupa– rocznik 1998 do 1996 r.(I m-ce 200 zł, II m-ce 100 zł, III m-ce 50 zł)
 • IV grupa – rocznik 1995 do 1993 r.(I m-ce 200 zł, II m-ce 100 zł, III m-ce 50 zł)
 • V grupa – rocznik 1992 do 1988 r.(I m-ce 200 zł, II m-ce 100 zł, III m-ce 50 zł)
 • VI grupa – rocznik 1987 do 1964r.(I m-ce 200 zł, II m-ce 100 zł, III m-ce 50 zł)
 • VII grupa -rocznik 1963 i starsi (oldboje)(I m-ce 200 zł, II m-ce 100 zł, III m-ce 50 zł)
6. Zawody obejmują jeden przejazd slalom gigant.

7.Wpisowe wynosi:
 • 10 zł. I i II kategoria wiekowa
 • 20 zł. Pozostałe kategorie od III do VII, „Weterynarze” i „Dziennikarze”
Po wpłaceniu wpisowego i wypisania imiennego kwitu wpisowe nie jest zwracane.
Zawodnicy otrzymują bloczki na ciepły posiłek.

8. Listy startowe zostaną ustalone w poszczególnych grupach wiekowych według kolejności zgłoszeń.

9. Oglądanie trasy od godziny 10:30 do 10:50 tylko zawodnicy z widocznymi numerami startowymi.

10. Zawodnicy startują w kolejności: 28.02.2009r grupa I, II, III,IV oraz „Dziennikarze”, „Weterynarze” w dniu 01.03.2009r.grupa VII,VI,V (każda grupa zaczyna od Kobiet) Grupa I i II mają zjazd z połowy trasy. Po zamknięciu grupy zawodnik, który nie stawił się na starcie nie zostaje dopuszczony do zjazdu.

11. Start grupy I,II,III,IV w dniu 28.02.2009r. „Weterynarze” i „Dziennikarze” odbędzie się o godz. 11:00, Start grupy V,VI,VII w dniu 01.03.2009r odbędzie się o godz. 11:00, pomiar czasu elektroniczny (fotokomórka).

12. Nagrody:
 • Puchar Pilska za najlepszy czas wśród kobiet i mężczyzn, oraz nagrody rzeczowe
 • za trzy najlepsze czasy w każdej kategorii, kobiety i mężczyźni otrzymują nagrody pieniężne, grupy: I i II nagrody rzeczowe
 • Puchary oraz dyplomy do III-go miejsca w każdej grupie,
 • każdy uczestnik otrzymuje koszulkę, materiały promocyjne oraz pamiątkowe znaczki
 • Puchary dla najmłodszego i najstarszego zawodników bez względu na czas zjazdu
 • Puchar Pilska dla najlepszego Goprowca
 • Nagrody dla zawodników w grupie „Dziennikarzy „ oraz „Weterynarzy” zapewniają osoby organizujące te grupy. Obie grupy nie są klasyfikowane w Pucharze Pilska i nie otrzymują nagród zapewnianych przez organizatora Pucharu Pilska.
13. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

14. Za stan zdrowia uczestników i umiejętności narciarskie organizator zawodów
nie ponosi odpowiedzialności.

15. Uczestnictwo w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialność
zainteresowanych.

16. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami PZN
w zakresie organizacji zawodów narciarskich w konkurencjach zjazdowych.

17. Organizator zawodów ma prawo odwołania konkurencji z uwagi na złe warunki śniegowe lub atmosferyczne.

18. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów zawodów.

19. Schronisko na Hali Miziowej nie zapewnia noclegów.

Data
01.03.2009
- 02.03.2009
Położenie
w górach
Rodzaj wydarzenia
Sportowe
Region turystyczny
Beskid Żywiecki
Adres

34-340 Jeleśnia
Kontakt
tel. 0048 33 8630777
tel. 0048 502657707
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń