Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 23 września 2010 - 26 września 2010
rafal

Trzecie Światowe Rekolekcje Góralskie w Szczyrku


W dniach 23 – 26 września 2010 r. w Szczyrku odbędą się Trzecie Światowe Rekolekcje Góralskie „Nie lękajcie się. Cłek wystrochany a cłek naprowde”.
Program rekolekcji:

Czwartek, 23 IX:
godz. 17.00
uroczysta Msza św. inauguracyjna
godz. 19.00 kolacja
godz. 19.30 konferencja – prof. dr hab. Stanisław Grygiel, kierownik Katedry Filozofii Człowieka na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie; redaguje także „Il Nuovo Areopago”, jest autorem wielu książek podejmujących problematykę z pogranicza filozofii, etyki i teologii.
godz. 21.00 seans filmowy z dyskusją - „Arystokratyzm ducha. Kino Krzysztofa Zanussiego” prowadzi prof. dr hab. Tadeusz Miczka, Uniwersytet Śląski

Piątek, 24 IX:
godz. 7.00 godzinki z medytacją i konferencja – prowadzi Ojciec Leon Knabit OSB, benedyktyn tyniecki, znany i ceniony rekolekcjonista, frapująca postać medialna
godz. 8.00 śniadanie
godz. 8.30 wykład na temat: Święty Jakub, patron ludzi odważnych – wygłosi ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ, dziekan Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie
godz. 11.00 Msza św. w zabytkowym drewnianym kościele św. Jakuba – przewodniczy ks. biskup Tadeusz Rakoczy, biskup ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, honorowy członek Związku Podhalan
godz. 13.00 obiad
godz. 15.00 spotkanie z reżyserem Krzysztofem Zanussim
godz. 17.00 wykład z dyskusją – ks. biskup prof. dr hab. Marek Jędraszewski, biskup pomocniczy poznański, Wikariusz Generalny Archidiecezji Poznańskiej, profesor nauk teologicznych, kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu
godz. 19.00 kolacja
godz. 20.00 wykład z dyskusją na temat: etyka mediów – ks. dr hab. Michał Drożdż, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UPJP II w Krakowie, autor wielu publikacji z dziedziny filozofii mediów.
godz. 21.30 dwugłos z dyskusją: „Jan Paweł II i ks. Józef Tischner - mistrzowie wolności”, Wojciech Bonowicz, poeta, dziennikarz, redaktor wydawnictwa „Znak”, felietonista „Tygodnika Powszechnego”, autor monografii ks. Tischnera, Janusz Poniewierski, redaktor miesięcznika „Znak”, autor monografii pontyfikatu Jana Pawła II.

Sobota, 25 IX:
godz. 7.00 godzinki z medytacją – ks. dr hab. Jacek Kempa, doktor teologii fundamentalnej, Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach
godz. 8.00 śniadanie
godz. 8.30 wykład z dyskusją – dr Mariusz Wojewoda, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
godz. 9.30 wykład z dyskusją – siostra prof. dr hab. Barbara Chyrowicz SSpS, kierownik Katedry Etyki Szczegółowej KUL w Lublinie, laureatka Nagrody im. ks. Józefa Tischnera
godz. 10.30 wykład z dyskusją – prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek, kierownik Zakładu Logiki i Metodologii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, interesuje się m.in. filozofią spotkania i dialogu
godz. 12.30 Msza św. w zabytkowym drewnianym kościele św. Jakuba – kazanie ks. dr Stanisław Kowalik, doktor nauk teologicznych, wykładowca WSD w Tarnowie
godz. 13.30 obiad
godz. 16.00 wykład z dyskusją – ks. prof. dr hab. Pavol Dancak, kapłan Diecezji Grekokatolickiej w Preszowie (Słowacja), kierownik Katedry Filozofii Chrześcijańskiej, Gréckokatolícka teologická fakulta Uniwersytetu Preszowskiego
godz. 17.00 wykład z dyskusją – dr Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski w Cieszynie
godz. 18.00 „Czemu boimy się wolności?”, wykład z dyskusją – dr Stanisław Buda, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie
godz. 19.00 kolacja
godz. 20.00 „Doskonała miłość usuwa lęk” - wykład z dyskusją ks. prof. Jerzy Szymik, profesor teologii dogmatycznej, poeta, eseista; członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego; kierownik Katedry Chrystologii Instytutu Teologii Dogmatycznej KUL
godz. 21.30 występ teatru im. Franciszka Macioła ze Skomielnej Białej działającego przy Związku Podhalan: komedia pt. „Piekielnica”

Niedziela, 26 IX
:
godz. 7.00 godzinki – prowadzi ks. prałat Władysław Zązel, kapelan Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce
godz. 8.00 śniadanie
godz. 9.30 dialog filozoficzno-duszpasterski – prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek, ks. dr Leszek Łysień, Instytut Teologiczny w Bielsku-Białej
godz. 11.00 uroczysta Msza św. kończąca rekolekcje w zabytkowym drewnianym kościele św. Jakuba – przewodniczą księża kapelani ZG
godz. 13.00 obiad i pożegnanie uczestników.

Data
23.09.2010
- 26.09.2010
Położenie
w górach
Rodzaj wydarzenia
Kulturalne
Region turystyczny
Beskid Śląski
Adres

43-370 Szczyrk
Kontakt
tel. 33 8158388
email: it@szczyrk.pl
www: www.szczyrk.pl
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń