Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 10 grudnia 2009
rafal

Eurodyktando


Konkurs ortograficzny pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje konkurs ortograficzny skierowany do uczniów klas III szkół gimnazjalnych z terenu województwa śląskiego - uczestników projektów, które otrzymały w latach 2008-2009 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tematyką związaną z Unią Europejską oraz propagowanie wśród młodzieży reguł poprawnej pisowni, podnoszenie poziomu świadomości językowej i kultury języka ojczystego będącego zarazem jednym z języków Unii Europejskiej.

Zadaniem uczestników konkursu jest poprawne napisanie ze słuchu treści dyktanda. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie uczniów z poszczególnych placówek realizujących w latach 2008-2009 projekty konkursowe w ramach Poddziałania 9.1.2 PO Kapitał Ludzki i wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego.

„Eurodyktando" odbędzie się 10 grudnia 2009 roku o godz.10:00 w Sali Sejmu Śląskiego (Gmach Sejmu Śląskiego) przy ul. Ligonia 46 w Katowicach. W oczekiwaniu na wyniki konkursu i wręczenie nagród uczestnicy wysłuchają koncertu świątecznego w wykonaniu uczniów z Gimnazjum nr 2 w Strzebiniu - uczestników projektu „Droga do sukcesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
źródło: www.silesia-region.pl


Data
10.12.2009
Położenie
w mieście
Rodzaj wydarzenia
Inne
Region turystyczny
Śląsk
Adres
ulica Ligonia 26
Katowice
Kontakt
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń