Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 14 stycznia 2020
RCIT Katowice

Michał Zawada "Bieg linii" – spotkanie wokół książki


Zapraszamy na spotkanie z Michałem Zawadą, autorem książki pt.„Bieg linii"

14 stycznia 2020 / g. 17.00 / wstęp bezpłatny Galeria Sztuki Współczesnej BWA
al. W. Korfantego 6, Katowice

Dlaczego pewien typ lasu został objęty kiedyś ochroną? Dlaczego określony typ fizjonomiczny uznany za lepszy lub gorszy i przyporządkowywany do rasy panów lub niewolników? Co decyduje o przebiegu przeszłej lub aktualnej biopolityki nakierowanej na ratowanie bądź na eksterminację? Książka Michała Zawady jest zderzeniem zdjęć pochodzących z dwóch jak mogłaby się wydawać zupełnie różnych porządków: obrazów Puszczy Białowieskiej i zespołu gipsowych odlewów głów, które służyły w czasie I wojny światowej do badań nad rasą i dziedziczeniem. Czarnobiałe, surowe fotografie ukazują jednak element wspólny – estetyczną formę życia, plątaninę biomorficznych struktur, konturów i linii, które mogą budzić zachwyt lub nienawiść. Dostrzeżona i wydobyta z tła linia – regularna bądź zmienna, rozgałęziona bądź nie – może stać się miarą piękna lub człowieczeństwa, wytyczyć kierunek działania i etyczną granicę. Czy nadal będzie można patrzeć na piękno niezniszczonej przez człowiek natury? Czy forma ludzkiego ciała będzie miała w przyszłości wpływ na hierarchię społeczną? W czasie intensywnych zmian politycznych i społecznych Zawada zachęca nas do przemyślenia naszego sposobu patrzenia, ujawnia kulturowy zmysł porządku, prowokuje, aby prześledzić bieg linii. Dodatkowym elementem wprowadzającym dyskursywny ferment są wypisy z klasycznych dzieł filozoficznych, literackich i esejów, które wiążą lub rozbijają fotograficzną opowieść.


Michał Zawada (ur. 1985) – studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i malarstwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2012 roku jest asystentem w Pracowni Malarstwa Prof. Andrzeja Bednarczyka. Zajmuje się malarstwem, fotografią i sztuką wideo. Interesuje go kontekstualna aktywność mediów plastycznych oraz analiza fenomenu obrazu i wizualności. W swojej twórczości nawiązuje dialog z teorią sztuki, visual studies i antropologią. Konstruowane przez niego cykle odnoszą się do relacji ustanawianej pomiędzy procesem wytwarzania fantazmatycznej podmiotowości obrazu a budowaniem tożsamości człowieka w kontekście historycznym i społecznym. Laureat Stypendium Republiki Austriackiej.

Kaja Gliwa (ur. 1984) – niezależna projektantka graficzna. Specjalizuje się w projektach identyfikacji wizualnych wydarzeń kulturalnych i publikacji. Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2010, specjalizacja: Intermedia),stypendystka Weißensee Kunsthochschule w Berlinie. Laureatka konkursu Projekt Roku 2012 w kategorii debiut, organizowanego przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. Współzałożycielka powstałej w 2010 roku, galerii i kolektywu New Roman, współinicjatorka projektów z nim związanych. Proces projektowy opiera zarówno o research i design thinking, jak i intuicję projektową. W realizowanych projektach dużą rolę odgrywa dobór typografii oraz wyważone użycie koloru. Łączy użycie narzędzi cyfrowych z elementami generowanymi odręcznie – ilustracją czy liternictwem. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Spotkanie poprowadzi redaktor książki,
Paweł Brożyński — historyk i krytyk sztuki, prezes Fundacji SPLOT. Studiował historię sztuki w Krakowie i w Wiedniu, a także filozofię. Współtwórca Projektu Miejskiego (2009-2010) oraz projektów Art Training (2011) i dyscypliny/sztuki (2009-2012). Opracował krytyczne wydanie Atlasu obrazów Mnemosyne Aby’ego Warburga oraz rozprawy Mariana Minicha, O nowy typ muzeów sztuki.

Po spotkaniu będzie możliwość zakupienia książki.


Data
14.01.2020 17:00
- 14.01.2020 19:00
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Kulturalne / Sportowe / Turystyczne / Plenerowe / Inne / Kulinarne / Wykłady i prelekcje
Region turystyczny
Śląsk
Adres

Katowice
Kontakt
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń