Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 30 stycznia 2019 - 27 listopada 2019
Cieszyn

Spotkania Szersznikowskie w Cieszynie


Muzeum Śląska Cieszyńskiego serdecznie zaprasza na kontynuację cyklu wykładów o tematyce muzealnej.

Wykłady odbywają się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w ostatnią środę każdego miesiąca, z wyłączeniem lipca, sierpnia i grudnia, o godzinie 17:00. Udział w wykładach jest bezpłatny.

30.01.2019 – Daniel Korbel (doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach): Wojna o Śląsk Cieszyński – w setną rocznicę

27.02.2019 – Kasper Hanus (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie): powieść o dwóch miastach. Studia porównawcze nad rozwojem Miran Chiny płn-zach) i Cieszyna w okresie późnego antyku i wczesnego średniowiecza

27.03.2019 – Diana Pieczonka-Giec (Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich): karby domku ogrodnika – zbiory sztuki Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkic

24.04.2019 – Mariusz Makowski (Muzeum Śląska Cieszyńskiego): Od Jaworza do Paskowa – szlakiem hrabiów Saint Genois d’Anneaucourt

29.05.2019 – Maksymilian Kapalski (Muzeum Śląska Cieszyńskiego): Anamorfoza czyli perspektywa dziwaczna, odnaleziona w starodrukach

26.06.2019 – Jan Paweł Borowski (Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie): W jaki sposób znalazły się: duński flet w Cieszynie, a cieszynka w Kopenhadze?

25.09.2019 – Rozalia Wawronowicz (Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie): Piewca Śląska – Gustaw Morcinek. Pisarz znany i nieznany

30.10.2019 – Grzegorz Studnicki (Muzeum Śląska Cieszyńskiego): Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki... czyli o umieraniu, śmierci i truchle w kulturze

27.11.2019 – Martin Krůl (Muzeum Těšínska w Czeskim Cieszynie): Szańce jabłonkowskie – nowożytne fortyfikacje Przełęczy Jabłonkowskiej  

 

 

 


Data
30.01.2019 17:00
- 27.11.2019 17:00
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Kulturalne / Wykłady i prelekcje
Region turystyczny
Śląsk Cieszyński
Adres
ulica T.Regera 6
43-400 Cieszyn
Kontakt
tel. 33/851-29-33
email: mc@muzeum-cieszyn.ox.pl
www: muzeumcieszyn.pl
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń