Opis wydarzenia
Data wydarzenia: 6 kwietnia 2018
RCIT Katowice

Oprowadzanie kuratorskie w języku migowym - Katowice Miasto Ogrodów


BEZ-DŹWIĘK TO SZTUKA

Wystawa grupy GAG

Intrygujące jest to w jaki sposób osoby niesłyszące przedstawiają świat dźwięku dla nich kompletnie abstrakcyjny, prawda? Poprzez prace z zakresu malarstwa, fotografii, grafiki, ilustracji oraz poezji artyści pokazują jak słyszą, widzą i czują muzykę. Dla niesłyszących osób sztuką jest wewnętrzne odczuwanie muzyki jako wibracji. Wibracje są subiektywne, właściwe dla danego artysty zależnie od stopnia słyszenia dźwięków. Interpretacja jest bardzo osobista, indywidualna i taka się pojawia w obrazach zaprezentowanych na wystawie.
GAG czyli Grupa Artystów Głuchych jest nieformalną grupą artystyczną skupiającą ok. 20 pasjonatów sztuki – artystów głuchych, słabosłyszących, których łączy wspólna pasja i życie w Świecie Ciszy.

Sen Akwaforcisty
Wystawa grafik Kacpra Bożka
"Z ogromną przyjemnością padam na pysk…

Cały dzień rysowałem akwafortę. Ten dzień, poprzedni i przed-poprzedni. Ciągłość i intensywność pracy zdołała wytworzyć bezpośrednie połączenie pomiędzy głową, a ostrzem igły akwafortowej, co pozwoliło dobywać obrazy bezpośrednio ze środka głowy. Mogłem zestawić je ze sobą w niekrępowaną znaczeniowo i kompozycyjnie materię rysunkową. Zdołałem odciąć się od dręczącej, racjonalnej potrzeby dążenia do jakiegoś określonego obrazu (odwzorowania postaci ludzkiej, czy króliczka). Proces rysowania sensu stricte stał się jedynym i niepodważalnym celem moich działań. Rzeczywistość w zasadzie interesuje mnie w niewielkim stopniu, w mojej pracy natomiast zupełnie. Aby nadać kształt i odpowiedni wyraz mojej niechęci, postanowiłem wypróbować pewien pomysł , który od dłuższego czasu zajmował moją głowę, domagając się, niczym potwór doktora Frankensteina, ożywczego pioruna realizacji. (...)"

Nieistniejące przestrzenie wystaw
Wystawa Normana Leto

„Norman Leto nie jest fotografem. Konwencjonalna fotografia jest dla artysty zbyt ograniczająca. Sztuka Normana Leto to malarstwo, proza, filmy, a także grafika komputerowa. Fotograficzną jakość mają wypreparowane z filmów klatki przedstawiające wirtualną przestrzeń stworzoną przez artystę m.in. w 3Dmax, Genome, MaxScript. To właśnie opanowany do perfekcji software, a nie aparat fotograficzny umożliwia Leto tworzenie cyfrowych obrazów, które przekraczają wpisane w analogowe medium ograniczenia. W tym ujęciu fotografia jest obrazem płynnym, generowanym przez komputer według algorytmów stworzonych przez artystę. Taki obraz jest zrekonfigurowany, poddany daleko idącemu przetworzeniu. Nie znaczy to, że mniej prawdziwy. Opisując „zrzuty” lub „zdjęcia” ekranu (ang. screenshot) Leto mówi o „prawdziwych wizualizacjach”. Technika CGI (ang. Computer Generated Image), podobnie jak w swoim czasie film, bazuje na doświadczeniu obrazu fotograficznego w zasadniczy sposób go przekraczając. Powstały w wyniku pracy programistycznej render podobnie jak skan 3d może być potencjalnie filmem, animacją, jak i nieruchomym, wyglądającym niczym fotografia obrazem. Poszczególne kadry mogą do złudzenia przypominać materialną rzeczywistość, choć nie mają z nią na materialnym poziomie nic wspólnego.”

To My
Wystawa studentów WSTI w Katowicach

Ta cykliczna wystawa prezentuje prace studentów kierunku Grafika z Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach. W sposób szczególny zostały dobrane i wyselekcjonowane prace z pracowni: plakatu, grafiki edytorskiej oraz multimediów. Do szczególnych cech przyświecających studentom WSTI należą m.in.: kreatywność, pasja, zaangażowanie, rozwój oraz nietuzinkowy sposób myślenia i działania. Prace są wynikiem potrzeby, jako komentarza do otaczającej rzeczywistości oraz występujących w niej problemów społecznych. Można natrafić na realizacje niejednokrotnie szokując, angażujące, czy wręcz wstrząsające oraz takie
o zabarwieniu ironizującym, dowcipnym, czy wreszcie przewrotnym w swojej wypowiedzi.

Niewątpliwie Ci zdolni, młodzi ludzie, odkrywający drogi swojego artystycznego rozwoju, wypracowali indywidualne środki artystycznej wypowiedzi, stąd różnorodność prezentowanych prac oraz technik ich realizacji. Niezwykłe zaangażowanie, ambicja, upór, dążenie do realizacji wyznaczonych celów, szukanie najlepszych rozwiązań graficznych, zaowocowało wystawą, która ma charakter przekrojowy.

Oprowadzanie odbędzie się 6 kwietnia (piątek), o godzinie 17:00, Katowice Miasto Ogrodów w Polskim Języku Migowym, plac Sejm Śląskiego 2, Katowice.

Serdecznie zapraszamy.

źródło: materiały promocyjne organizatora


Data
06.04.2018 17:00
- 06.04.2018 19:00
Położenie
w centrum miasta
Rodzaj wydarzenia
Kulturalne / Inne / Wykłady i prelekcje
Region turystyczny
Śląsk
Adres
plac Sejmu Śląskiego 2
40-032 Katowice
Kontakt
email: kinga.holda@miasto-ogrodow.eu
Uwagi
wstęp wolny
Znajdź wydarzenie
Kalendarium wydarzeń