Aktualności
Data dodania: 1 czerwca 2017
Autor: Cieszyn

Cieszyn: Dyskutowali na temat wielopoziomowych parkingów


 

Wniosek o umieszczenie w programie majowej (25.05) sesji Rady Miejskiej Cieszyna informacji na temat możliwości wykonania wielopoziomowego parkingu w centrum Miasta Cieszyna lub w jego sąsiedztwie złożył radny Krzysztof Kasztura. Założenia związane z rozbudową miejsc parkingowych, a także analizę możliwości wykonania wielopoziomowego parkingu w Cieszynie, Burmistrz Ryszard Macura, przedstawił pisemnie, odpowiadając na wniosek samorządowca. Tematu parkingu nie zabrakło jednak również na sesji Rady Miejskiej.

Włodarz podkreślał, iż w bieżącym roku zostały wyznaczone dodatkowe miejsca parkingowe na ul. Michejdy. Zaznaczył również, iż na tym nie koniec. W tym roku mają zostać wybudowane miejsca parkingowe wzdłuż realizowanej obecnie wschodniej części ul. Hajduka. Został także powołany Zespół ds. zagospodarowania terenów wokół Góry Zamkowej. Jednym z zadań tego Zespołu ma być uporządkowanie terenu przy ul. Dojazdowej z funkcjonującym tam parkingiem.

Odnosząc się do parkingów wielopoziomowych włodarz dodał, iż ich budowa rozważana jest od wielu lat. O tego typu parkingach wspomniano już w Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna na lata 2010-2020. Na lokalizację parkingów strategicznych wskazano również w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna w 2013 roku. Wykonywane były opracowania i koncepcje parkingów w konkretnych lokalizacjach m.in. takich jak: teren poniżej kościoła „Elim” przy ul. Michejdy (parking na około 96 miejsc, szacunkowy koszt budowy około 7 mln zł), teren byłego amfiteatru (parking na około 126 miejsc, szacunkowy koszt budowy około 9 mln zł), parking u zbiegu ul. Miarki i 3 Maja.

Racjonalna wydaje mi się propozycja budowy wielopoziomowego parkingu w miejscu amfiteatru. Chciałbym, aby połączyć taki parking z inną funkcją np. sportową (hala sportowa). Współpraca z powiatem cieszyńskim pozwoliłaby podzielić koszty. Hala sportowa byłaby w pełni wykorzystana przez co najmniej cztery szkoły (...). Pozwoliłoby to również na organizację dużych imprez z zapleczem parkingowym – zwracał uwagę włodarz, po czym dodał. To konkretna propozycja. Uważam, że mamy na dzień dzisiejszy wystarczający poziom wiedzy, by podjąć decyzję w którym kierunku pójść. W przypadku negatywnej odpowiedzi inną ciekawą propozycją jest lokalizacja parkingu przy ul. Michejdy – mówił Macura.

Jak się okazuje według analiz przeprowadzanych przez lata, obecnie w Cieszynie brakuje 1000 miejsc parkingowych. Odpowiadając na liczne pytania radnych Burmistrz zaznaczył, iż żadna z wymienionych lokalizacji nie posiada dokumentacji projektowej. Można opierać się jedynie na szacunkach. Z punktu widzenia finansowego wszystkie lokalizacje są porównywalne. Włodarz namawiał samorządowców do tego, by zacząć działać, a nie tylko dyskutować. Domyślam się, iż realizacja potrwa krócej niż nasze zastanawianie się nad tym w którą stronę pójść. Zachęcam do podjęcia zdecydowanej decyzji i nie przeciągania tego. Na naszą decyzję czeka powiat cieszyński, inwestorzy i mieszkańcy.

Warto bowiem dodać, iż temat parkingów wywiązał się przy okazji stanowiska Rady Miejskiej, która postulowała o to by Gmina Cieszyn przejęła nieruchomość będącą w likwidacji Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej przy ul. Pokoju. Rozważano, by właśnie tam, powstał parking wielopoziomowy wraz z halą sportową. Po opracowaniu wstępnej informacji technicznej Burmistrz negatywnie odnosi się do tego pomysłu. Wskazuje na zbyt duże koszty, a także pojawienie się inwestora zainteresowanego przekształceniem tej nieruchomości w obiekt mieszkalny.

Wizja przejęcia drukarni przez inwestora zaniepokoiła niektórych samorządowców. Pojawiły się pytania m.in. o to, jaką gwarancję ma miasto, iż nie powstanie tam np. wielopowierzchniowy sklep. Pojawiły się również porównania do sprzedaży dworca autobusowego. Nie nadmuchujmy sztucznie problemu – mówił Burmistrz – Owszem istnieje takie niebezpieczeństwo. Warto wziąć pod uwagę, iż sklep musi spełniać odpowiednie warunki lokalowe, przeciwpożarowe, dostępności itd. (…) Nie można porównywać dworca autobusowego z drukarnią. Dworzec mógł nadal być dworcem, drukarnia nie może być drukarnią. W tym przypadku kupilibyśmy coś, co trzeba przekształcić i do czego prawdopodobnie trzeba będzie dokładać. (…) Możemy na sprzedaży tej nieruchomości zyskać, to będą dodatkowe wpływy do budżetu.


Wyszukiwarka