Aktualności
Data dodania: 1 października 2013
Autor: rafal

Demontaż urządzeń przemysłowych przez sowieckie władze okupacyjne na ziemi raciborskiej


Wykład pod takim tytułem, 1 października 2013 r. w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu wygłosiły Ewa Koczwara i Ewa Kuźnik. Wygłoszona prelekcja odbyła się w ramach projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu wspólnie z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. W spotkaniu na Zamku wzięło udział około 170 osób.
Głównym celem projektu finansowanego ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzących z wcześniejszych dotacji Rządu Republiki Federalnej Niemiec, jest przełamywanie meandrów historii dawnych niemieckich, a współcześnie polskich ziem, jak również wzmocnienie i aktywne kształtowanie tożsamości regionalnej.

Kolejne spotkanie w ramach historii lokalnej odbędzie się 22 października. Tym razem dr Kornelia Lach opowie o dawnych i współczesnych obrzędach wiosennych.

Wyszukiwarka