Aktualności
Data dodania: 23 września 2013
Autor: rafal

Na Zamku Piastowskim o protokole dyplomatycznym


Praca za granicą, Europass, międzynarodowa współpraca samorządów oraz protokół dyplomatyczny – te zagadnienia zostaną poruszone podczas szkoleń, jakie na Zamku Piastowskim organizują Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach oraz Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Będzie to zarazem okazja do ciekawych zajęć dla studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie maturzystów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości z WOS-u. Okazję do pogłębienia wiedzy będą również mieli pracownicy samorządowi odpowiedzialni za współpracę międzynarodową.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach powstał 1 kwietnia 2013 r. w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej – 2013”. Organizacją prowadzącą jest Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS. W sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej obecnie działa 13 ośrodków w największych miastach Polski, a celem działalności sieci RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.

RODM Katowice oraz Agencja Zamek Piastowski zapraszają na BEZPŁATNE szkolenia do sali konferencyjnej 22 i 29 października w godzinach od 10.00 do 13.00.


Program szkoleń:

22 października


Protokół Dyplomatyczny – temat ten poruszać będzie podstawowe kwestie związane z Protokołem Dyplomatycznym; dzięki niemu słuchacze zrozumieją jak istotne jest przestrzeganie określonych zasad z stosunkach międzypaństwowych, a studenci takich kierunków jak europeistyka czy też stosunki międzynarodowe zdobędą unikalną wiedzę, która może ukazać się niezwykle przydatna podczas budowania ścieżki swojej kariery.

Międzynarodowa współpraca samorządów – temat ten zostanie specjalnie przygotowany pod kątem informowania osób, pracujących w samorządach i zajmujących się tematyką ich zagranicznej współpracy; szczególna uwaga zwrócona zostanie na możliwości jakie posiadają samorządy w tym zakresie oraz ich uwarunkowania prawne; przedstawione zostaną także dobre praktyki w tym zakresie.

29 października

Praca za granicą – podczas szkolenia przedstawione zostaną podstawowe kwestie dotyczące poszukiwania pracy poza granicami naszego kraju oraz warunków jej wykonywania, z uwzględnieniem różnić panujących z krajach Unii Europejskiej oraz pozostałych państwach. Szczegółowo, na wybranych państwie, omówiona zostanie kwestia warunków pracy w krajach Unii Europejskiej.

Europass – w ramach tegoż szkolenia omówionych zostanie pięć dokumentów wchodzących w skład dokumentacji Europass: CV, Paszport Językowy, Mobilność, Suplement do Dyplomu oraz Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe; szczególna uwaga poświęcona zostanie dwóm pierwszym z wyżej wymienionych dokumentów. W odniesieniu do europejskiego CV wskażemy na sposób jego wypełniania i najczęstsze błędy popełniane podczas przygotowywania swojego życiorysu. Uczestnicy szkoleń zapoznani zostaną także ze sposobem wypełniania Paszportu Językowego. Integralną częścią szkolenia będą warsztaty z wypełniania Europass CV.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach zapewnia pełną obsługę merytoryczną a także techniczną przedsięwzięcia, a także catering dla osób biorących udział w szkoleniu.

Zainteresowane szkoły oraz urzędy, z racji ograniczonej liczby miejsc, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy promocja@zamekpiastowski.pl

Wyszukiwarka