Aktualności
Data dodania: 8 marca 2013
Autor: rafal

Konferencja dla pracodawców i przyszłych przedsiębiorców


„Formy wsparcia dla pracodawców oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy Raciborzu” - na konferencję pod takim tytułem zaprasza 20 marca o godz. 10.00 Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz raciborski Powiatowy Urząd Pracy.

Konferencja poświęcona zostanie tzw. aktywnym metodom zwalczania bezrobocia oraz formami wsparcia, jakimi dysponuje raciborski PUP. Otwarta jest dla wszystkich chętnych przedsiębiorców, a także osób chcących prowadzić działalność gospodarczą oraz skorzystać ze wsparcia finansowego PUP.
Poniżej szczegółowy program.

10:00 – 10:30
Rejestracja uczestników.
10:30 – 10:45 Powitanie gości: Grażyna Wójcik – Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości, Mirosław Ruszkiewicz – Dyrektor Urzędu Pracy w Raciborzu,
10:45 – 11:00 Wystąpienie: Adam Hajduk – Starosta Raciborski, Mirosław Małek – Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia;
11:00 – 11:15 „Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Raciborskim”, Mirosław Ruszkiewicz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
11:15 – 11:30 „Środki finansowe przeznaczone na wsparcie pracodawców”, Mirosław Ruszkiewicz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
11:30 – 11:45 Omówienie dostępnych form wsparcia  dla pracodawców oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Urszula Lebek – Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej.
11:45 – 12:15 Przedstawiciele firm, które powstały dzięki dotacjom udzielonym przez Powiatowy Urząd Pracy.
12:15 – 12:45 Dyskusja.
12:45 Zakończenie konferencji, poczęstunek.

Zgłoszenia udziału w konferencji do 11 marca 2013 roku, pod nr telefonów 32 415 45 50 w 201. lub na adres e-mail: sekretariat@pup-raciborz.pl

Wyszukiwarka