Aktualności
Data dodania: 19 października 2012
Autor: rafal

Szkolenie Edukacja ekologiczna w gospodarstwie rolnym, w tym nowe techniki sprzedaży odbyło się na Zamku


W piątek, 19 października 2012 r. w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbyło się szkolenie pt. „Edukacja ekologiczna w gospodarstwie rolnym, w tym nowe techniki sprzedaży”.
Podczas szkolenia uczestnicy wysłuchali wykładów nt.: zagospodarowania ścieków z domu i zagrody zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, selektywnej zbiórki odpadów, produktów regionalnych wytwarzanych na obszarze Beskidów – praktyka, produkcji żywności ekologicznej na potrzeby własne i rynku lokalnego. Szkolenie zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Raciborzu. W szkoleniu wzięło udział 50 osób.


Wyszukiwarka