Aktualności
Data dodania: 10 sierpnia 2012
Autor: rafal

Zgłoś swoją gminę przyjazną rowerzystom


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego zaprasza do uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie PTTK „Gmina Przyjazna Rowerzystom”, który jest realizowany w ramach Roku Turystyki Rowerowej PTTK 2012 i projektu wspieranego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „Rowerem przez Polskę”.

Celem Konkursu jest uhonorowanie gmin sprzyjających turystyce rowerowej poprzez zebranie i spopularyzowanie informacji o gminach, które w swoich planach i działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów zarówno mieszkańców jak i turystów odwiedzających oraz prezentacja ich działań związanych z m.in.: inwestycjami w infrastrukturę turystyczną (szlaki i drogi rowerowe, wypożyczalnie rowerów, itp.), promocją w postaci wydanych map, przewodników, informacji na stronach gmin i innych portalach oraz popularyzacją turystyki rowerowej poprzez organizację cyklicznych imprez dla wszystkich zainteresowanych tą formą turystyki.

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach gmin / liczby mieszkańców: do 10 tys., do 50 tys., do 100 tys. i powyżej 100 tys.

Laureaci w poszczególnych kategoriach zostaną uhonorowani Certyfikatami „Gmina Przyjazna Rowerzystom”, które zostaną wręczone 16 listopada 2012 r. w Warszawie podczas podsumowania Roku Turystyki Rowerowej i jako zwycięzcy będą promowani na stronach Roku Turystyki Rowerowej PTTK - www.narowerze.pttk.pl.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.narowerze.pttk.pl/node/10, karta zgłoszenia do pobrania poniżej. Należy ją odesłać do dnia 15 października br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Zarząd Główny, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11, z dopiskiem „Gmina Przyjazna Rowerzystom”.

źródło: informacja ZG PTTK


Wyszukiwarka