Aktualności
Data dodania: 25 czerwca 2012
Autor: rafal

Konkurs na scenariusz wystawy poświęconej historii Śląska


Wystawa, która będzie prezentowana w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego ma nie tylko korzystać z nowoczesnych metod przekazów, lecz przede wszystkim prezentować dramatyczne i niezwykle złożone losy Śląska, a szczególności Górnego Śląska. Wystawa zajmująca 1 364,65 m2, będzie znajdowała się na najniższej kondygnacji nowego budynku, czyli prawie 14 metrów poniżej poziomu terenu. Na autorów najciekawszej pracy czeka 100 tys. zł nagrody.
Koncepcja wystawy ma opowiadać, także po Śląsku, historię ziem, odwołując się do wielonarodowościowych korzeni mieszkańców tego regionu, jednocześnie prezentując kształtowane przez lata dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska. Wystawa będzie dostosowana do wymagań osób niepełnosprawnych, potrzeb dzieci, nowocześnie tworząc relację obiekt - jego interpretacja. Ekspozycja w zamyśle organizatorów konkursu ma zaprezentować dzieje Śląska jako regionu o fascynującej historii, europejskim wymiarze zjawisk kulturalnych i cywilizacyjnych. Lwia cześć narracji skupi się na czasach najnowszych XIX i XX wieku, a początkiem dla podjęcia narracji będą narodziny przemysłu na Górnym Śląsku, którego pojawienie u schyłku XVIII wieku, zmieniło wieś śląską, stworzyło nowe miasta i ład społeczny oraz duchowy. Narracja poprowadzona zostanie po polsku, niemiecku, angielsku, w gwarze śląskiej oraz brajlem.
Warunki przystąpienia do konkursu
Uczestnictwo w konkursie określa Regulamin Konkursu. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału (wraz z wymaganymi załącznikami) w terminie do 12.07.2012 r. Uczestnicy, którzy złożą poprawne wnioski i spełnią wymagania Regulaminu zostaną zaproszeni do składania prac konkursowych. Każda praca konkursowa złożona do 27.09.2012 r., będzie musiała składać się z części opisowej, graficznej i multimedialnej. Prace konkursowe spełniające wymagania zostaną ocenione przez członków Sądu Konkursowego. Autor lub autorzy pracy, która uzyska najwięcej punktów otrzyma 100 tys. zł. Kolejno za drugie i trzecie miejsce uczestnicy zostaną nagrodzeni 20 tys. i 10 tys. zł. Zwycięzca konkursu oprócz nagrody pieniężnej otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie projektu pracy konkursowej. Ogłoszenie wyników konkursu przewidywane jest na 25.10.2012 r.
Regulamin konkursu zostanie zamieszczony w języku polskim na stronie www.muzeumslaskie.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 oraz środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

gosilesia.pl - Województwo Śląskie
 
źródło: www.muzeumslaskie.pl

Wyszukiwarka